Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Bedrijfseconomisch resultaat - Leghennenbedrijven
In het bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. Dit in tegenstelling tot de informatie in de verlies- en winstrekening. De gewerkte uren worden gewaardeerd tegen CAO-uurloon inclusief werkgeverslasten. Voor het vermogen (zowel vreemd vermogen als eigen vermogen) wordt rente berekend. Er wordt dus niet gerekend met de door de bedrijven werkelijk betaalde rente. Voor de gebruikte uurlonen en rentevoeten per jaar, zie de tabel 'normen'.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten en kosten
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.735.700
1.464.300
1.174.200
1.121.600
 Collapse
Totaal bedrijfseconomische kosten
euro
1.403.700
1.426.500
1.194.000
1.102.800
   
Betaalde kosten en afschrijving (excl. rente)
euro
1.270.000
1.303.100
1.073.700
977.300
  Expand
Berekende kosten arbeid
euro
105.900
102.200
103.100
104.200
  Expand
Berekende kosten vermogen
euro
27.800
21.200
17.200
21.300
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Netto-bedrijfsresultaat
euro
332.000
37.800
-19.700
18.800
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
124
103
98
102
  
Arbeidsopbrengst van de onbetaalde arbeidskrachten
euro
437.900
140.000
83.300
123.100
  
Arbeidsopbrengst in % van arbeidskosten
%
 
137
81
118
  
Inkomen in % van onbetaalde kosten
%
 
140
79
122