Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Inkomensvorming en -besteding - Totaal land- en tuinbouw
Een deel van deze tabel is gebaseerd op gegevens van bedrijven waarvan behalve alle bedrijfsgegevens ook alle privé-gegevens zijn vastgelegd. Dat is een subgroep van de gehele groep. Kengetallen die ook in andere tabellen voorkomen kunnen daardoor afwijken van dezelfde kengetallen in tabellen waar die extra selectie niet is toegepast. Omdat het aantal bedrijven dat volledige inzage wil geven in de privé-gegevens voortdurend terugloopt, is besloten de informatie over de bestedingen vanaf 2013 niet meer te tonen.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Resultaat uit bedrijf
 
 
 
 
 
  
Aantal huishoudens per bedrijf
aantal
 
1,19
1,16
1,16
  
Totaal opbrengsten
euro
834.400
858.700
727.800
631.800
  
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
665.800
687.300
600.400
555.100
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
168.600
171.400
127.400
76.800
  
Buitengewone baten en lasten
euro
2.900
2.900
-700
1.200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
171.500
174.300
126.700
78.000
Collapse
Resultaat bedrijf en privé
 
 
 
 
 
 Collapse
Inkomsten van buiten bedrijf
euro
8.700
9.100
15.600
12.100
   
arbeid
euro
 
6.700
9.100
8.500
   
overige inkomsten
euro
 
2.400
6.500
3.600
  
Totaal inkomen
euro
180.300
183.400
142.300
90.000
  
Totaal inkomen per huishouden
euro
 
153.900
122.400
77.800
  
Aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens
%
 
25
33
43