Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Inkomensvorming en -besteding - Melkveebedrijven
Een deel van deze tabel is gebaseerd op gegevens van bedrijven waarvan behalve alle bedrijfsgegevens ook alle privé-gegevens zijn vastgelegd. Dat is een subgroep van de gehele groep. Kengetallen die ook in andere tabellen voorkomen kunnen daardoor afwijken van dezelfde kengetallen in tabellen waar die extra selectie niet is toegepast. Omdat het aantal bedrijven dat volledige inzage wil geven in de privé-gegevens voortdurend terugloopt, is besloten de informatie over de bestedingen vanaf 2013 niet meer te tonen.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Resultaat uit bedrijf
 
 
 
 
 
  
Aantal huishoudens per bedrijf
aantal
1,2
1,19
1,16
1,15
  
Totaal opbrengsten
euro
623.500
676.800
481.200
430.100
  
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
497.100
477.500
407.800
378.200
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
126.400
199.300
73.500
51.900
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.700
3.700
1.300
900
  
Inkomen uit bedrijf
euro
130.100
203.000
74.800
52.800
Collapse
Resultaat bedrijf en privé
 
 
 
 
 
 Collapse
Inkomsten van buiten bedrijf
euro
8.400
8.400
11.500
8.500
   
arbeid
euro
 
6.700
7.900
6.800
   
premies en uitkeringen
euro
 
2.100
2.500
2.400
  
Totaal inkomen
euro
138.500
211.400
86.200
61.300
  
Totaal inkomen per huishouden
euro
 
177.000
74.200
53.400
  
Aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens
%
 
8
31
36