Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Inkomensvorming en -besteding - Melkveebedrijven
Een deel van deze tabel is gebaseerd op gegevens van bedrijven waarvan behalve alle bedrijfsgegevens ook alle privé-gegevens zijn vastgelegd. Dat is een subgroep van de gehele groep. Kengetallen die ook in andere tabellen voorkomen kunnen daardoor afwijken van dezelfde kengetallen in tabellen waar die extra selectie niet is toegepast. Omdat het aantal bedrijven dat volledige inzage wil geven in de privé-gegevens voortdurend terugloopt, is besloten de informatie over de bestedingen vanaf 2013 niet meer te tonen.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Resultaat uit bedrijf
 
 
 
 
 
  
Aantal huishoudens per bedrijf
aantal
1,12
1,12
1,12
1,13
  
Totaal opbrengsten
euro
704.500
481.700
430.000
432.100
  
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
514.100
408.700
377.800
355.800
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
190.300
72.900
52.200
76.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.300
1.300
900
1.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
191.600
74.200
53.100
77.400
Collapse
Resultaat bedrijf en privé
 
 
 
 
 
 Collapse
Inkomsten van buiten bedrijf
euro
11.200
11.300
8.500
12.000
   
arbeid
euro
 
7.800
6.700
7.000
   
bezittingen
euro
 
1.000
-500
1.400
   
premies en uitkeringen
euro
 
2.500
2.300
3.500
   
overig
euro
 
0
0
100
  
Totaal inkomen
euro
202.900
85.500
61.600
89.400
  
Totaal inkomen per huishouden
euro
 
76.500
55.000
79.400
  
Aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens
%
 
30
37
25