Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Totaal land- en tuinbouw
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
1.185
1.163
1.196
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
49,5
48,1
47
   
eigendom
%
 
62
62
63
   
erfpacht
%
 
4
3
3
   
pacht
%
 
34
35
34
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
4.254.800
3.856.700
3.644.200
   
Immateriële vaste activa
euro
 
328.500
325.600
307.900
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
3.252.800
2.950.500
2.821.500
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
221.800
193.800
171.000
   
Financiële vaste activa
euro
 
67.300
67.500
67.700
   
Voorraden
euro
 
100.100
83.100
74.100
   
Vorderingen
euro
 
104.400
82.100
65.200
  Expand
Liquide middelen
euro
 
180.100
154.300
136.800
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
4.254.800
3.856.700
3.644.200
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.039.900
1.039.400
1.042.900
   
Eigen vermogen
euro
 
3.215.000
2.817.300
2.601.300
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
77
75
73
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 35%
%
 
3
3
5
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
7
8
10
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
31
32
33
  
Moderniteit installaties
%
 
30
29
29
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
28
28
28