Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Totaal land- en tuinbouw
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
1.160
1.196
1.223
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
48,1
47
46,4
   
eigendom
%
 
62
62
62
   
erfpacht
%
 
4
3
3
   
pacht
%
 
35
34
35
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
3.835.000
3.628.400
3.533.900
   
Immateriële vaste activa
euro
 
315.700
297.200
314.000
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
2.942.100
2.816.300
2.692.400
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
192.900
170.900
185.200
   
Financiële vaste activa
euro
 
67.500
68.100
68.700
   
Voorraden
euro
 
82.800
74.100
70.600
   
Vorderingen
euro
 
80.400
65.000
67.900
  Expand
Liquide middelen
euro
 
153.600
136.800
135.100
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
3.835.000
3.628.400
3.533.900
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.034.100
1.039.900
995.300
   
Eigen vermogen
euro
 
2.800.800
2.588.400
2.538.600
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
75
73
74
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 35%
%
 
3
5
4
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
9
10
9
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
32
33
34
  
Moderniteit installaties
%
 
29
29
30
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
28
28
28