Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Vleeskuikenbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
27
24
25
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
16,7
16,8
17,5
   
eigendom
%
 
60
59
59
   
pacht
%
 
40
41
41
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
3.696.300
3.534.500
3.373.000
   
Immateriële vaste activa
euro
 
417.000
533.200
696.500
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
2.671.800
2.590.900
2.378.700
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
153.300
118.900
65.600
   
Financiële vaste activa
euro
 
26.900
32.400
30.600
   
Voorraden
euro
 
22.800
22.400
18.800
   
Vorderingen
euro
 
183.700
95.800
67.600
  Expand
Liquide middelen
euro
 
220.800
140.700
115.300
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
3.696.300
3.534.500
3.373.000
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.370.900
1.414.200
1.451.900
   
Eigen vermogen
euro
 
2.325.500
2.120.300
1.921.100
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
65
63
61
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 35%
%
 
0
4
4
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
11
9
23
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
40
40
42
  
Moderniteit installaties
%
 
34
37
41
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
32
34
35