Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Melkveebedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
299
300
320
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
67,9
65,6
64,1
   
eigendom
%
 
63
63
64
   
erfpacht
%
 
5
5
4
   
pacht
%
 
32
32
32
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
5.325.000
4.862.000
4.493.800
   
Immateriële vaste activa
euro
 
813.300
793.400
699.000
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
3.803.100
3.490.700
3.291.800
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
277.700
238.400
191.000
   
Financiële vaste activa
euro
 
115.400
110.100
107.200
   
Voorraden
euro
 
101.100
91.800
84.400
   
Vorderingen
euro
 
104.300
69.400
57.800
  Expand
Liquide middelen
euro
 
110.000
68.300
62.500
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
5.325.000
4.862.000
4.493.800
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.434.000
1.406.500
1.381.700
   
Eigen vermogen
euro
 
3.891.000
3.455.500
3.112.000
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
77
75
73
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
1
1
2
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
33
34
35
  
Moderniteit installaties
%
 
35
35
36
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
27
27
28