Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Varkensbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
112
120
131
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
19,1
18,8
16,9
   
eigendom
%
 
75
76
75
   
erfpacht
%
 
1
1
1
   
pacht
%
 
23
23
24
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
3.172.900
3.375.800
3.202.700
   
Immateriële vaste activa
euro
 
155.300
359.800
302.400
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
2.336.000
2.311.800
2.044.100
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
366.900
366.800
533.400
   
Financiële vaste activa
euro
 
53.200
60.100
55.300
   
Voorraden
euro
 
38.000
29.500
23.500
   
Vorderingen
euro
 
100.300
61.100
45.400
  Expand
Liquide middelen
euro
 
123.200
186.800
198.800
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
3.172.900
3.375.800
3.202.700
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.167.800
1.198.000
1.130.700
   
Eigen vermogen
euro
 
2.005.100
2.177.800
2.072.000
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
64
67
67
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 35%
%
 
11
5
7
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
19
13
12
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
35
36
37
  
Moderniteit installaties
%
 
35
34
32
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
32
32
28