Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Varkensbedrijven
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De tabel is alleen gebaseerd op bedrijven met een uitgebreide (MVO) vastleggingsvariant.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Bedrijfsopzet
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
111
115
120
 Collapse
Kadastrale oppervlakte
ha
 
20,1
19
18,8
   
eigendom
%
 
73
76
76
   
erfpacht
%
 
0
1
1
   
pacht
%
 
27
23
23
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
3.757.100
3.410.000
3.375.800
   
Immateriële vaste activa
euro
 
358.600
314.500
359.800
  Expand
Materiële vaste activa
euro
 
2.534.600
2.390.600
2.311.800
   
Plantaardige en/of dierlijke activa
euro
 
561.700
372.300
366.800
   
Financiële vaste activa
euro
 
35.500
53.800
60.100
   
Voorraden
euro
 
45.000
37.700
29.500
   
Vorderingen
euro
 
80.100
104.800
61.100
  Expand
Liquide middelen
euro
 
141.800
136.200
186.800
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
3.757.100
3.410.000
3.375.800
  Expand
Totaal vreemd vermogen
euro
 
1.164.200
1.246.200
1.198.000
   
Eigen vermogen
euro
 
2.593.000
2.163.800
2.177.800
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
71
65
67
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 35%
%
 
5
11
5
  
Aandeel bedrijven met solvabiliteit < 50%
%
 
11
18
13
  
Moderniteit gebouwen en glasopstanden
%
 
33
35
36
  
Moderniteit installaties
%
 
32
34
34
  
Moderniteit machines en werktuigen
%
 
28
32
32