Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  4-6-2024Agro-Vertrouwensindex nu ook voor biologische boeren
De Agro- Vertrouwensindex, die al sinds 2012 elk kwartaal het vertrouwen in de land- en tuinbouw meet, heeft voor het eerst ook een aparte index voor de biologische sector ontwikkeld. Met de nieuwe in... lees meer


  31-5-2024 Visserij in cijfers 2024; Nederlandse zeevissers nog niet uit zorgen
Nederlandse zeevissers kijken terug op een zorgelijk jaar 2023. Kotters en trawlers in de zeevisserij realiseerden vorig jaar een verlies van respectievelijk 3,1 miljoen euro en 5 miljoen euro. De kle... lees meer


  21-5-2024Winkelprijzen stijgen met uitzondering van prijs voor pluimveevlees
In de maanden februari en maart steeg de prijs van rundvlees met 4% en stegen de prijzen van brood, aardappelen, melk, eieren, varkensvlees, fruit en groenten met 1%. Alleen de prijs van pluimveevlees... lees meer


  1-5-2024Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2024
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  1-5-2024Wisselende saldi in de veehouderij maart 2024
In maart 2024 vertoonden de maandsaldi van de veehouderij verschillende trends. Voor het melkveebedrijf lag het maandsaldo 4% onder dat van maart vorig jaar, maar het bleef 18% boven het langjarig gem... lees meer


  1-5-2024Veerkracht van de Nederlandse bloemen- en plantensector blijkt uit groei in eerste kwartaal 2024
Na een uitdagend jaar in 2023, vertoont de start van 2024 duidelijke tekenen van veerkracht binnen de Nederlandse bloemen- en plantensector. De veilingomzet van snijbloemen van eigen bodem via Royal F... lees meer


  16-4-2024Winkelprijzen brood, eieren varkens en pluimveevlees blijven maar hoog
In de maanden december en januari daalden de winkelprijzen van aardappelen en vers fruit met 2%, van brood eieren en rundvlees met 1% en stegen de prijzen van varkensvlees en pluimveevlees met 1%. De ... lees meer


  22-3-2024Veilingomzet en exportwaarde van Nederlandse bloemen en planten tonen veerkracht ondanks dalingen in 2023
Ondanks wisselende resultaten in de zomermaanden lag de cumulatieve exportwaarde van bloemen en planten in 2023 slechts 4% lager dan het voorgaande jaar. De exportwaarde kwam hiermee uit op 6,8 miljar... lees meer


  22-3-2024Een gemengd beeld voor de saldi in de veehouderij in het nieuwe jaar
In januari 2024 vertoonde het maandsaldo van de veehouderij sterk variërende trends. Voor het melkveebedrijf daalde het maandsaldo met ruim 35% sinds januari vorig jaar maar lag het nog wel 4% boven h... lees meer


  7-3-2024Daling stemmingsindex en afname van toekomstverwachting zorgen voor lager Agro-vertrouwen
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in de land- en tuinbouw in hun onderneming hebben, is in het vierde kwartaal van 2023 met drie punten afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.
lees meer


  4-3-2024Lager exportvolume en hogere prijzen leiden tot beperkte groei landbouwexport
De Nederlandse export van landbouwgoederen (primaire, onbewerkte goederen en secundaire, bewerkte goederen) wordt voor 2023 geraamd op 123,8 miljard euro (figuur 1), dat is een beperkte groei (1,6%) t... lees meer


  22-2-2024Daling voedselprijzen in lage versnelling
In de maanden oktober en november 2023 daalden de prijzen van zuivel, eieren, rundvlees en pluimveevlees met 1%; van aardappelen daalde de prijs met 5% en de prijs van brood bleef gelijk. De prijzen v... lees meer


  27-12-2023Voedselprijzenmonitor: cijfers oktober 2023
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  22-12-2023Veilingomzet Nederlandse kamer- en tuinplanten stijgt, exportwaarde bloemensector blijft achter op vorig jaar
De exportwaarde van bloemen en planten liep in de herfstmaanden geen extra achterstand op ten opzichte van vorig jaar en bleef 4% lager dan in 2022. Dit terwijl 2021 en 2022 uitzonderlijk goed verliep... lees meer


  22-12-2023Wisselde ontwikkelingen maandsaldo in de veehouderij
Het maandsaldo voor de melkveehouderij was in november 2023 de helft lager dan een jaar eerder. Het maandsaldo van scharrelkippen bleef hoog, maar lag nog wel onder het hoge niveau van november 2022. ... lees meer


  21-12-2023Update resultaten melkveebedrijven
Hogere bodemoverschotten
In september 2023 zijn diverse artikelen gepubliceerd met de resultaten over het jaar 2021 op basis van een complete set van bedrijven. In... lees meer


  21-12-2023Update van resultaten akkerbouwbedrijven
Voor deze update zijn de resultaten voor de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2022 bepaald op basis van een voorlopige set van bedrijfsgegevens... lees meer


  21-12-2023Update van resultaten staldierbedrijven
Voor deze update zijn de voorlopige resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2022 bepaald. Alleen staldierbedrijven in de Zandregio ... lees meer


  18-12-2023Inkomensraming 2023: Ook in 2023 grote inkomensverschillen in de land- en tuinbouw
Door Wageningen Economic Research wordt voor 2023 het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op € 112.000. Dat is € 2.000 lager ... lees meer


  18-12-2023Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2022-2023 zeer divers
De gemiddelde prijzen van land- en tuinbouwproducten in 2023 verschillen sterk van die in 2022. Veranderingen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met uiteenlopende productieomsta... lees meer


  18-12-2023Sectorresultaat land- en tuinbouw 2023
De productiewaarde van de agrarische sector is in 2023 uitgekomen op iets minder dan 36 miljard euro, zo’n half procent lager dan in 2022. Dit is het resultaat van een lager productievolume (-2%) en e... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
naar boven