Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  10/8/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers juli 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  10/3/2019Nederlandse consument besteedt meer aan duurzaam geproduceerd voedsel
De Nederlandse consument geeft steeds meer geld uit aan voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2018 kochten huishoudens voor 4,9 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel,... lees meer


  9/30/2019Omzet sierteelt op laag pitje in zomermaanden
De export van snijbloemen haalde in de zomermaanden van 2019 hetzelfde niveau als in 2018. Tot en met augustus ligt de export 2% voor op 2018; dat is te danken aan de eerste vijf maanden van het jaar.... lees meer


  9/30/2019Saldo melkveehouderij onder druk
Het saldo melkveehouderij is in augustus 2019 uitgekomen op 14.300 euro per bedrijf. In iedere maand van 2019 bleef het saldo onder het niveau van dezelfde maand in 2018. De melkprijs is vanaf januari... lees meer


  9/26/2019Antibioticagebruik daalde licht in 2018
In 2018 daalde het veterinair antibioticagebruik licht ten opzichte van 2017. De overheidsdoelstelling van een reductie van 70% ten opzichte van het referentiejaar 2009 is nog niet gerealiseerd. De re... lees meer


  9/9/2019Resultaten 2017 derogatiemeetnet beschikbaar op Agrimatie
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk op ‘voor derogatie aangemeld... lees meer


  9/4/2019Voedingsmiddelen hoog geprijsd
De prijzen van enkele verse voedingsmiddelen zijn in juni op een hoog niveau uitgekomen. Verse groenten en fruit veranderden niet in prijs, maar de consumentenprijs van varkensvlees steeg over mei en ... lees meer


  9/3/2019Resultaten particuliere bosbouw verder omlaag
De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2017 een resultaat geboekt van -44 euro per ha bos. Dit resultaat is fors lager dan in de twee voorafgaande jaren: -8 euro in 2016 en 14 eu... lees meer


  8/27/2019Agro Vertrouwensindex op laagste niveau in drie jaar
De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2019 met 5 punten gedaald naar 10 punten. Zo’n sterke daling kwam begin 2016 voor het laatst voor. Vooral varkenshouders, vollegrondstuinders en... lees meer


  8/21/2019Update van resultaten akkerbouwbedrijven op agrimatie – juli 2019
In december 2018 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2017. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten omdat op dat moment nog niet van alle... lees meer


  8/21/2019Update van resultaten melkveebedrijven op agrimatie – juli 2019
In december 2018 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2017. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten omdat op dat moment nog niet van alle... lees meer


  7/29/2019Liquiditeitspositie varkensbedrijven verbeterd; melkvee- en akkerbouwbedrijven verslechterd
De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 ruim 27.000 euro verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal, en kwam eind juni uit op 14.400 euro. Het saldo van ... lees meer


  7/20/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers mei 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  6/27/2019Resultaten varkenshouderij in de lift
Het saldo van de vleesvarkenshouderij is in mei 2019 duidelijk hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar (+7.400 euro). Het saldo van de zeugenhouderij is in mei zelfs meer dan verdubbeld ten ... lees meer


  6/27/2019Sierteeltexport 4% hoger
De exportcijfers tot en met mei geven een positief beeld van de afzet. Zowel de potplanten- als de snijbloemenexport zitten qua omzet in de plus (resp. 4,5 en 3,6%). Cumulatief is tot en met mei bijna... lees meer


  6/26/2019Prijzen aardappelen, eieren en zuivel hoger dan ooit
De consumentenprijzen van aardappelen, eieren en zuivel zijn eerder niet zo hoog geweest als in april. De consumentenprijs van aardappelen is in deze maand uitgekomen op 133 punten (2015=100), 26% hog... lees meer


  5/29/2019Omzet multifunctionele landbouw flink gestegen tot bijna 900 miljoen euro
De omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot € 887 miljoen. Circa 13.500 agrarische bedrijven – 1 op 4 - zijn actief met bedrijfsactiviteiten ... lees meer


  5/28/2019Agro Vertrouwensindex continueert stijgende lijn
De Agro Vertrouwensindex is in een meting over het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen. De index nam toe tot bijna 15 punten en is hiermee weer terug op het niveau van vorig jaar. Opvallend is de... lees meer


  5/22/2019Voedselprijzenmonitor: cijfers maart 2019
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  5/9/2019Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering in de melkveehouderij
De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realise... lees meer


  5/8/2019Veehouderij boekt matige resultaten door hoge voerkosten en lage opbrengsten
De veehouderij heeft in het eerste kwartaal matige resultaten geboekt door hoge voerkosten en lage opbrengsten. Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf (102 melkkoeien) is in maart 2019 ui... lees meer


  5/8/2019Tuinplanten veel gevraagd voor herstel droogteschade
Tuinplanten hebben in februari en maart 2019 een forse omzetgroei op de veiling laten zien ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Deze uitkomsten zijn het gevolg van de lange hete en droge zomer v... lees meer


  4/30/2019Agrarische grondprijs boven 65.000 euro per ha
In het vierde kwartaal van 2018 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op 65.200 euro per ha. Over heel 2018 ligt de gemiddelde prijs op 60.900 euro per ha, ruim 2,5% hoger dan... lees meer


  4/30/2019Liquiditeit melkvee- en akkerbouwbedrijven verbeterd, varkensbedrijven verslechterd maar vooruitzicht is positief
De liquiditeit van melkveebedrijven heeft zich over de eerste 3 maanden van 2019 verder verbeterd. De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met 10.600 euro ten opzichte van eind 2018 tot 7.000 ... lees meer


  4/25/2019Balanswaarde gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf 3 mln. euro in 2017
De balanswaarde van een gemiddeld Nederlands land- en tuinbouwbedrijf bedroeg eind 2017 3 mln. euro, een toename van ongeveer 150.000 euro ten opzichte van voorgaand jaar. Hiervan is 71% gefinancierd ... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page