Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Fruitteelt

Verdere stijging van de kosten
18-12-2023

De betaalde kosten en afschrijvingen stegen in oogstjaar 2022 door hogere prijzen met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Geraamd wordt een verdere kostenstijging van 3% voor oogstjaar 2023. Dit betekent een stijging tot bijna 500.000 euro per bedrijf.

De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting ervan zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen de grootste kostenpost (aandeel van circa 30%). Naast oogstwerkzaamheden wordt losse arbeid ook ingezet voor het sorteren en verpakken van producten.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven