Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Fruitteelt

Kosten op fruitteeltbedrijven stijgen door
12/16/2019

Door een stijging van de prijzen van productiemiddelen wordt een toename van de kosten geraamd van 3% in 2019 ten opzichte van 2018. De toegerekende kosten hebben een aandeel van ongeveer 30% in de totale betaalde kosten en afschrijvingen.

De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen de grootste kostenpost (aandeel van circa 33%). Naast oogstwerkzaamheden wordt losse arbeid ook ingezet voor het sorteren en verpakken van producten.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page