Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Intensieve veehouderij

Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex stabiel
7/19/2022

Het intensieve veehouderijcomplex is opgebouwd uit de gespecialiseerde vleeskalveren-, varkens-, legpluimvee- en vleeskuikenbedrijven (totaal 5.438 bedrijven in 2020) en de bij deze sectoren horende slachterijen en vleesverwerkers. Daarnaast maken ook toeleveranciers (waaronder de veevoederindustrie) en distributiebedrijven deel uit van dit complex, voor het deel dat zij leveren aan de primaire intensieve veehouderijbedrijven of de verwerkende industrie├źn.

Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex 
De toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex bedroeg 7,5 mld. euro in 2020 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn. Dit is ruim 10% hoger dan in 2017 en 2018. De toegevoegde waarde van dit complex, in 2020 circa 0,9% van het bruto binnenlands product (bbp), hangt volledig samen met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen (dieren): de import van agrarische grondstoffen door de slachterijen van varkens, pluimvee en vleeskalveren is vrijwel nihil. Circa 47% van de toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex kwam tot stand in de toelevering. De verwerkende industrie en de distributiebedrijven leverden een bijdrage van respectievelijk 29% en 15% aan de toegevoegde waarde. Met een aandeel van circa 9% in 2020 was de bijdrage van de primaire bedrijven in het cluster zeer laag. In 2019 waren de varkensprijzen nog enorm aangetrokken omdat er in China varkenspest heerste, waardoor de vraag naar varkensvlees toenam en de prijs steeg. De lage prijzen in 2020 werden veroorzaakt door de importbeperking van China op Nederlands varkensvlees na geconstateerde COVID-19-besmettingen onder medewerkers in slachthuizen en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland.


Werkgelegenheid intensieve veehouderijcomplex 
De totale werkgelegenheid van het intensieve veehouderijcomplex kwam in 2020 uit op bijna 78.000 arbeidsjaren. Ongeveer 16% van de werkgelegenheid in dit complex zit op de primaire bedrijven. Dit is bijna anderhalf keer zoveel als de bijdrage aan de toegevoegde waarde, wat duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven in vergelijking met de overige schakels in het complex. De toelevering neemt in het complex 52% van de werkgelegenheid voor rekening, de verwerkende industrie en de distributie ieder ongeveer 16%. Sinds 2010 is de werkgelegenheid - relatief gezien - het meest toegenomen in de verwerkende industrie binnen het complex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.
Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page