Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2020-2021 kent forse mutaties

20-12-2021

Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten in 2021 verschilt sterk van het niveau in 2020. Verschillen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met verschillen in productieomstandigheden en internationale marktontwikkelingen; in 2020 en 2021 komen daar de effecten van de coronapandemie bij. Met uitzondering van varkens worden in de veehouderij over de hele linie hogere opbrengstprijzen geraamd. In de akkerbouw is de prijsontwikkeling van de gewassen voor oogst 2021 overwegend positief met uitzondering van uien. In de teelt onder glas wordt voor de belangrijkste bloemen en planten een gemiddeld hogere prijs ontvangen. Bij glasgroente is het beeld wisselend: tomatenprijzen fors in de plus en paprika- en komkommerprijzen in de min. Wel liggen in alle sectoren de kosten voor inputs zoals voer en energie op een beduidend hoger niveau. Prijsontwikkelingen zijn naast mutaties in fysieke productie doorslaggevend voor de inkomensontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven.

De resultaten over het boekjaar 2020 van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet vormen de basis voor de raming van de resultaten van 2021. Door corona zijn er achterstanden ontstaan in de uitwerking van die bedrijven. Hierdoor is het niet haalbaar om in december 2021 voor alle normaal onderscheiden bedrijfstypen betrouwbare groepsresultaten samen te stellen. Daarom is besloten om voor de bedrijfstypen waar die problemen zich het meest uiten (bloembollen, fruitteelt, vollegrondsgroente, boomkwekerij, melkgeiten, vleeskalveren, gecombineerde bedrijven en totaal land- en tuinbouw) de prijsmutaties, berekening en presentatie te verschuiven naar maart 2022.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Jaarprijzen per sector
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
21-9-2023:
21-9-2023:
15-9-2023:
13-9-2023:
7-9-2023:
7-9-2023:
4-9-2023:
4-9-2023:
4-9-2023:
4-9-2023:

Meer nieuws