Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Vertrouwen onder boeren en tuinders nog net boven nulpunt

23-8-2022

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is gedaald. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 is de index ruim 4 punten lager en staat nu op een kleine 2 punten. De index ligt in het tweede kwartaal van 2022 lager dan het langlopende gemiddelde van 12 punten. Alleen ten tijden van de uitbraak van de corona-crissis, begin 2020, was het vertrouwen lager.

Zoals wel vaker het geval is, geeft de Agro Vertrouwensindex, als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, een divers beeld. Zo steeg de index bij melkveehouders en varkenshouders maar daalde het vertrouwen bij opengronds- en glastuinders en in de pluimveehouderij en de akkerbouw. De daling was bij de tuinbouwsectoren het grootst met een daling bij beide sectoren van meer dan 20 punten. De daling bij pluimveehouders (-8) en akkerbouw (-4) was minder groot. Melkveehouders houden de land- en tuinbouwindex nog net boven nul. Met een toename van bijna 5 punten steeg het vertrouwen in de eigen onderneming en is nu de sector met het hoogste vertrouwen van alle agrarische sectoren. Ook varkenshouders zijn positiever dan 3 kwartalen geleden (+10 indexpunten).

Door bovengenoemde veranderingen is het vertrouwen van ondernemers in de glastuinbouw momenteel het laagste (-13 punten). Nog niet eerder, sinds het bestaan van deze index, was het vertrouwen van deze ondernemers zo laag. Dit geldt ook voor de opengrondstuinbouw met een index van -6. Ook bij de akkerbouwers is het vertrouwen in de eigen onderneming laag. Slechts 1 maal was deze lager namelijk toen corona uitbrak begin 2020. Melkveehouders zijn dus wat positiever dan in het najaar van 2021, maar de index ligt nog onder het langjarige gemiddelde. Varkenshouders zijn wel positiever dan bij de vorige meting. Hier betreft het echter een beperkt herstel van een dieptepunt in het vertrouwen in het najaar van 2021. Pluimveehouders zijn, ondanks de daling is de index, nog positief met bijna 6 punten. Samen met de melkveehouders zijn dit de twee sectoren die in het tweede kwartaal van 2022 een positief sentiment hebben als het gaat over de eigen onderneming.

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

Na twee kwartalen van onderbreking is er weer een Agro Vertrouwensindex. De enquête is verstuurd op 11 juli en het panel kon tot 31 juli zijn mening geven. Er hebben 486 bedrijven deelgenomen aan de enquête. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motieven achter de gegeven antwoorden. Deze worden beïnvloed door vele factoren, zoals de wereldmarkt ontwikkelingen, gevolgen van de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, kosten en opbrengstontwikkelingen, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Vertrouwen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Andere recente nieuwsberichten
29-11-2023:
23-11-2023:
23-10-2023:
16-10-2023:
11-10-2023:
11-10-2023:
21-9-2023:
21-9-2023:
15-9-2023:
13-9-2023:

Meer nieuws