Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Sectorresultaat land- en tuinbouw 2022

19-12-2022

In 2022 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 8% gestegen tot bijna 11,9 miljard euro ten opzichte van 2021. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, terwijl de ruilvoet van de agrarische sector verslechterde: de gemiddelde prijs van aangekochte goederen en diensten steeg harder (+27%) dan de gemiddelde prijs van de totale agrarische productie (+21%).
Het resterend inkomen van de land- en tuinbouw in 2022 is becijferd op iets meer dan 3,1 miljard euro, bijna 5% hoger dan in 2021. Het resterend inkomen wordt bepaald door de bruto toegevoegde waarde te verminderen met de afschrijvingen, de betaalde factorkosten (loon, rente, pacht) en het saldo van de niet-productgebonden subsidies en heffingen.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Kosten primaire sector
•      

Productiewaarde primaire sector
•      
Land- en tuinbouw: Productiewaarde 18,5% hoger

Resultaat primaire sector
•      

Landbouw in de EU
•      Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Andere recente nieuwsberichten
31-5-2023:
30-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
8-5-2023:
13-4-2023:
29-3-2023:
29-3-2023:
14-3-2023:

Meer nieuws