Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Economische resultaten veehouderij blijven sterk

15-5-2023

Het nieuwe jaar begint sterk voor de meeste veehouderijsectoren. In maart 2023 waren de maandsaldi voor alle sectoren fors hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van opbrengstenstijgingen dankzij een sterke toename in de prijzen voor scharreleieren, biggen, vleeskuikens, vleesvarkens en melk in vergelijking met een jaar eerder. De sector heeft echter ook nog steeds te maken met fors hogere voerkosten.

Het maandsaldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2023 uit op 22.300 euro, een derde lager dan in januari van dit jaar. Wel was het saldo 14% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en lag het 27% boven het langjarig gemiddelde voor de maand maart. De Nederlandse zuivelnoteringen zijn in 2023 tussen de 7 en 13% gedaald. In de loop van 2022 nam de melkprijs toe van 44 euro per 100 kg naar 63 euro. In maart 2023 bereikte de melkprijs een niveau van 50 euro per 100 kg. De toegerekende kosten waren begin 2023 echter ook nog steeds erg hoog.

Het maandsaldo leghennen kwam in maart 2023 fors hoger uit op 142.000 euro per bedrijf, 96.000 euro boven het saldo van maart vorig jaar. Deze verdrievoudiging van het saldo was voornamelijk het gevolg van een zeer sterke prijsstijging van scharreleieren tot 2,61 euro per kg in maart 2023. De kosten in de sector stegen echter ook, maar in veel mindere mate. De voerprijzen zijn vanaf maart 2022, mede door de oorlog in Oekraïne, flink gestegen naar een recordniveau in juni. Sindsdien zijn de voerprijzen weer licht gedaald. In maart 2023 waren de voerkosten 5% hoger dan in maart 2022.

De contractprijs van vleeskuikens lag in maart 2023 13% hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het maandsaldo vleeskuikens steeg, mede als gevolg van de hogere contractprijs, naar 48.500 euro per bedrijf. Het maandsaldo ligt hiermee tweemaal hoger dan het langjarig gemiddelde.

In maart 2023 lag het maandsaldo van vleesvarkens, met een niveau van 11.700 euro per bedrijf, bijna 6.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat was te danken aan de opbrengsten die sterker stegen dan de kosten van voer en biggen. Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in maart van dit jaar echter nog steeds 81.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Het voortschrijdend jaarsaldo komt hiermee, met 45 euro per vleesvarken per jaar, ruim onder het langjarig gemiddelde saldo van 75 euro uit.

In maart 2023 lag het maandsaldo voor de zeugenhouderij, met 138.500 euro per bedrijf, 97.000 euro hoger dan in maart vorig jaar. Deze stijging werd gedreven door een toename van 70% in de opbrengsten. Het saldo was hiermee ruim tweemaal zo hoog als het langjarig gemiddelde voor deze maand. Ook de overige kosten werden ruim gedekt door de opbrengsten. De biggenprijs was in maart 2023 meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig en lag hiermee 40 euro boven het langjarig gemiddelde van 2013-2022. Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen lag in maart 2023 voor het eerst sinds twee jaar weer boven het langjarig gemiddelde. Dankzij het herstel de afgelopen maanden is het voortschrijdend jaarsaldo 507 euro per zeug, tegen een langjarig gemiddelde van 490 euro per zeug.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen stijgt verder
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens neemt iets toe
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws