Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Robuuste stijging saldi veehouderij, uitgezonderd melkveebedrijven

5-7-2023

Het maandsaldo van melkveehouderijen lag in mei 2023 40% lager dan in januari en een kwart lager dan vorig jaar. Het maandsaldo leghennen is in de afgelopen twaalf maanden juist met 84.000 euro toegenomen. Deze sector zag wel een lichte daling van de prijzen voor scharreleieren in de afgelopen maanden. De vleeskuikenhouderij en vleesvarkenshouderij behaalden hoge opbrengsten, terwijl de zeugenhouderij een driemaal hoger saldo had dan het langjarig gemiddelde.

Het maandsaldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf in mei 2023 bedroeg 20.100 euro. Dit is 40% lager dan in januari van hetzelfde jaar en een kwart lager dan dezelfde maand vorig jaar. Toch was het saldo enkele procenten hoger dan het langjarige gemiddelde voor deze maand. In 2023 daalden de Nederlandse zuivelnoteringen met 3 tot 12%. Gedurende 2022 steeg de melkprijs van 44 euro per 100 kg naar 63 euro, maar in mei 2023 daalde de prijs tot bijna 43 euro.

Het maandsaldo van de scharrelkippen bedroeg in mei 2023 ruim 122.000 euro per bedrijf. Hoewel de prijzen van scharreleieren sinds maart 2023 licht zijn gedaald naar 2,37 euro per kg in mei, lag de gemiddelde prijs nog steeds bijna 50% hoger dan in mei vorig jaar. Hierdoor zijn de opbrengsten aanzienlijk gestegen; in mei 2023 waren ze 73.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Het saldo is in de afgelopen twaalf maanden met 84.000 euro toegenomen.

In de vleeskuikenhouderij bleven de opbrengstprijzen in mei 2023 op een hoog niveau. Het maandsaldo per bedrijf bedroeg ruim 58.000 euro, meer dan twee keer zo hoog als het langjarige gemiddelde. De stijgende kosten van energie en voer werden tot mei 2023 ruimschoots gecompenseerd door de hogere opbrengsten.

Het maandsaldo voor de vleesvarkenshouderij is sinds het begin van het jaar gestaag gestegen. In mei lag het saldo van vleesvarkens ruim 13.000 euro hoger dan in januari 2023 en bijna 14.000 euro hoger dan in mei een jaar eerder. Deze toename is voornamelijk te danken aan een stijging van de opbrengstprijzen met 21% ten opzichte van januari 2023. Daarnaast zijn de voerkosten met meer dan 10% gedaald ten opzichte van het begin van het jaar.

In mei 2023 was het maandsaldo voor de zeugenhouderij 138.000 euro hoger dan in mei vorig jaar. Dit is vooral te danken aan bijna 90% hogere opbrengsten en 13% dalende voerkosten. Het saldo is nu driemaal zo hoog als het langjarige gemiddelde voor de maand mei in de periode van 2013-2022. Naast de kosten voor voer en biggen worden ook de overige toegerekende kosten ruimschoots gedekt door de opbrengsten, wat resulteert in een zeer positief inkomen.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen gedaald
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens stabiliseer
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
15-7-2024:
9-7-2024:
9-7-2024:
3-7-2024:
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:

Meer nieuws