Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Forse schommelingen in de saldi veehouderij

11-10-2023

In augustus 2023 vertoonde het saldo van de veehouderij diverse trends. Voor het melkveebedrijf daalde het maandsaldo met ruim 40% sinds het begin van het jaar en lag het net onder het langjarig gemiddelde. Het maandsaldo van de scharrelkippen daalde eveneens fors, als gevolg van een scherpe reductie in de prijs van eieren. De vleeskuikenhouderij hield een relatief hoog saldo, dankzij lagere voerprijzen. Vleesvarkens en zeugenhouderijen zagen een positieve ontwikkeling, met toenemende opbrengstprijzen en dalende voerkosten.


Het maandsaldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in augustus 2023 uit op 19.000 euro. Het saldo kwam hiermee 43% lager uit dan in januari van dit jaar en 42% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Ondanks deze forse daling lag het saldo slechts een paar procent onder het langjarig gemiddelde van deze maand. De Nederlandse zuivelnoteringen zijn in 2023 10 tot 22% gedaald. Gedurende 2022 steeg de melkprijs van 44 euro per 100 kg naar 63 euro, maar in augustus 2023 daalde de prijs weer tot 42 euro.

Het maandsaldo van de scharrelkippen bedroeg in augustus 2023 ruim 62.000 euro per bedrijf, een forse daling vergeleken met twee maanden eerder, toen het saldo meer dan 122.000 euro bedroeg. De eierprijzen zijn sinds mei 2023 met ongeveer 30% gedaald, van 2,37 euro per kg naar 1,66 euro per kg in augustus. Dit resulteerde in de aanzienlijk lagere opbrengsten.

In de vleeskuikenhouderij lag het maandsaldo in augustus 2023 nog steeds hoog in vergelijking met voorgaande jaren, met bijna 53.000 euro per bedrijf. Dit is het gevolg van een daling van ongeveer 20% in de voerprijzen, die de lichte daling in de opbrengstprijzen voor vleeskuikens voor dit jaar wisten te compenseren.

Het maandsaldo voor de vleesvarkenshouderij lag in augustus 2023 ruim 30.000 euro hoger dan aan het begin van dit jaar. Deze verbetering was voornamelijk te wijten aan een toename van de opbrengstprijzen met 22% en een daling van de voerkosten met meer dan 18% in vergelijking met het begin van 2023. Het voortschrijdend jaarsaldo voor vleesvarkens steeg hiermee licht. In augustus lag het echter nog steeds bijna 3.000 euro onder het langjarig gemiddelde.

Het maandsaldo voor de zeugenhouderij lag in augustus 2023 ruim 110.000 euro hoger dan in augustus vorig jaar. Deze sterke stijging was vooral te danken aan een stijging van 70% in de opbrengsten en een daling van 16% dalende in de voerkosten. Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen ligt ruim boven het langjarige gemiddelde; in augustus 2023 kwam het jaarsaldo maar liefst 680.000 euro hoger uit dan gemiddeld over de 10 voorgaande jaren.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen stijgt verder
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens neemt iets toe
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:
4-3-2024:
22-2-2024:
27-12-2023:

Meer nieuws