Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Sectorresultaat land- en tuinbouw 2023

18-12-2023

De productiewaarde van de agrarische sector is in 2023 uitgekomen op iets minder dan 36 miljard euro, zo’n half procent lager dan in 2022. Dit is het resultaat van een lager productievolume (-2%) en een hogere gemiddelde prijs (+1,5%). De ontwikkeling verschilt per sector. De totale waarde van aangekochte goederen en diensten daalde in 2023 met zo’n 5% tot 22,6 miljard euro. Dit is het resultaat van een afname van zowel het volume (-2%) als van de gemiddelde prijs (-3,5%).

In 2023 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector ten opzichte van 2022 met circa 8% gestegen tot ruim 13 miljard euro. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, terwijl de ruilvoet van de agrarische sector verbeterde: de gemiddelde prijs van aangekochte goederen en diensten daalde (-3,5%), terwijl de gemiddelde prijs van de totale agrarische productie verbeterde met 1,5%.

Het resterend inkomen is de vergoeding voor eigen grond, arbeid en kapitaal. Dit resterend inkomen van de land- en tuinbouw is voor 2023 becijferd op bijna 3,6 miljard euro, bijna 5% hoger dan in 2022. Het resterend inkomen wordt bepaald door de bruto toegevoegde waarde te verminderen met de afschrijvingen, de betaalde factorkosten (loon, rente, pacht) en het saldo van de niet-productgebonden subsidies en heffingen.Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws