Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2022-2023 zeer divers

18-12-2023

De gemiddelde prijzen van land- en tuinbouwproducten in 2023 verschillen sterk van die in 2022. Veranderingen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met uiteenlopende productieomstandigheden en internationale marktontwikkelingen. In 2021 en 2022 kwamen daar de effecten van de coronapandemie en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne bij. In de veehouderij worden met uitzondering van melk hogere opbrengstprijzen geraamd. Door krimp in de Europese varkenshouderij was het aanbod van dieren in 2023 kleiner. Dit resulteerde in een uitzonderlijk hoge biggenprijs. In de teelt in de open grond daalden de prijzen voor de belangrijkste akkerbouwgewassen voor oogst 2023 licht, maar stegen de prijzen voor appels en peren. In de teelt onder glas is voor het merendeel van de belangrijkste groenten, bloemen en planten bij lagere volumes een hogere prijs gerealiseerd. Daarnaast zijn de prijzen voor bedrijfsmiddelen zoals veevoer, energie en kunstmest in 2023 gedaald ten opzichte van het hoge niveau in 2022. De hoge prijzen in 2022 werden mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, die leidde tot duurder graan voor veevoer. De sancties tegen Rusland leidden tot het beperken van de gasimport en daarmee tot hogere gasprijzen. Prijsontwikkelingen van bedrijfsmiddelen maar ook van de verkochte producten zijn naast veranderingen in fysieke productie doorslaggevend voor de inkomensontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Jaarprijzen per sector
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws