Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Wisselde ontwikkelingen maandsaldo in de veehouderij

22-12-2023

Het maandsaldo voor de melkveehouderij was in november 2023 de helft lager dan een jaar eerder. Het maandsaldo van scharrelkippen bleef hoog, maar lag nog wel onder het hoge niveau van november 2022. De prijzen voor slachtkuikens bleven hoog bij dalende voerkosten, waardoor het maandsaldo 28% hoger was dan in november 2022. In de varkenshouderij werden bij zowel vleesvarkens- als zeugenbedrijven forse verbetering van het maandsaldo genoteerd in november. Beide sectoren zagen de opbrengsten toenemen bij dalende voerkosten.

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2023 uit op 16.200 euro. Dit is de helft minder dan het saldo van november vorig jaar en 15% onder het langjarig gemiddelde van deze maand. De melkprijs was in 2023 lager dan in 2022 en zorgde voor lagere opbrengsten. De voerkosten waren ook lager dan een jaar eerder. De Nederlandse zuivelnoteringen daalden in de loop van 2023 30 tot 35% ten opzichte van 2022.

Het maandsaldo van scharrelkippen bedroeg in november 2023 ongeveer 82.000 euro per bedrijf. Dit was hoger dan in het derde kwartaal. Wel was dit saldo fors lager dan het hoge saldo van november 2022 (111.000 euro). De eierprijzen stegen ten opzichte van augustus, terwijl de voerprijzen daalden. Het voortschrijdend jaarsaldo lag in november op ongeveer 1,2 miljoen euro, aanzienlijk meer dan het langjarig gemiddelde.

In november 2023 was het maandsaldo voor vleeskuikens ruim 48.000 euro per bedrijf, 14% hoger dan in januari. Ten opzichte van november 2022 bedroeg de toename zelfs 28%. Het saldo was wel lager dan de saldi die gerealiseerd werden in de periode maart tot en met oktober. De opbrengsprijzen bleven hoog vanwege het krappe aanbod. De voerprijzen daalden in 2023. Het voortschrijdend jaarsaldo lag in november op 6,13 per leghen, bijna 2x zo hoog als het langjarig gemiddelde.

Voor de vleesvarkenshouderij liep het maandsaldo sinds het begin van het jaar al op en bereikte in september een piek van 35.000 euro. Ten opzichte van november 2022 was het maandsaldo van de vleesvarkens in november 2023 ruim 15.000 hoger. Dit was vooral te danken aan stijgende opbrengsten en dalende voerkosten. Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens klimt omhoog. In de laatste maanden van het jaar steeg het jaarsaldo naar 40.000 euro boven het langjarig gemiddelde.

Voor de zeugenhouderij begon het jaar sterk door de flink hogere biggenprijzen die opliepen tot medio juni. Het maandsaldo was in deze maand ook het hoogst en daalde daarna 42% in de periode juni tot en met november 2023. Nog altijd was het saldo van de zeugenhouderij in november ruim 75.000 euro hoger dan in november vorig jaar. Dit kwam vooral door de 40% hogere opbrengsten en 19% lagere voerkosten. Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen ligt sinds maart boven het langjarig gemiddelde. In november lag het jaarsaldo ruim 905.000 euro boven het langjarig gemiddelde.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen stijgt verder
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens neemt iets toe
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws