Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Een gemengd beeld voor de saldi in de veehouderij in het nieuwe jaar

22-3-2024

In januari 2024 vertoonde het maandsaldo van de veehouderij sterk variërende trends. Voor het melkveebedrijf daalde het maandsaldo met ruim 35% sinds januari vorig jaar maar lag het nog wel 4% boven het langjarig gemiddelde. Het maandsaldo van de scharrelkippen daalde met 25% vergeleken met januari 2023, ondanks een stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De vleeskuikenhouderij zag een daling van bijna 7% vergeleken met het laatste kwartaal van 2023, maar behield een relatief hoog saldo, mede dankzij dalende voerprijzen. Vleesvarkens zagen een daling vanuit de piek in september, maar het maandsaldo was nog altijd 16.700 euro hoger dan een jaar eerder. Zeugenhouderijen kenden een sterke start van het jaar, met een maandsaldo dat 44.600 euro hoger lag dan in januari 2023.

Melkvee

In januari 2024 bereikte het maandsaldo voor gestandaardiseerde melkveebedrijven 21.700 euro, wat een daling van 35% ten opzichte van januari vorig jaar vertegenwoordigt. De melkprijzen herstelden zich vanaf november en december tot boven het tienjarig gemiddelde, ondanks de aanvankelijke daling van bijna 60 euro per 100 kg in januari 2023 naar ongeveer 40 euro in september en oktober 2023. De toegerekende kosten waren in januari 2024 11% lager dan in januari 2023, waardoor het saldo, ondanks de daling van de melkprijs over 2023, nog steeds 4% boven het tienjarig gemiddelde voor de maand januari uitkwam.

Leghennen

Voor leghennen was het maandsaldo in januari 2024 ongeveer 86.400 euro per bedrijf, een daling van 25% vergeleken met januari 2023. Ondanks deze daling lag het saldo aanzienlijk hoger dan in het laatste kwartaal van het vorige jaar, waardoor het saldo voor leghennen relatief veerkrachtig bleef ondanks marktvolatiliteit. De stijging van het saldo ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023 wordt verklaard door hogere eierprijzen, 1,87 euro per kg in januari 2024, en lagere kosten voor voer en jonge hennen ten opzichte van november 2023.

Vleeskuikens

Het maandsaldo voor vleeskuikens bedroeg ruim 46.000 euro per bedrijf in januari 2024, wat een daling van bijna 7% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023 betekent. Ondanks deze recente daling, behoudt de sector een relatief hoog saldo ten opzichte van het langjarig gemiddelde, grotendeels dankzij een daling van ongeveer 20% in de voerprijzen. Deze kostenbesparing heeft geholpen om de lichte daling in de opbrengstprijzen voor vleeskuikens te compenseren.

Vleesvarkens

In januari 2024 lag het maandsaldo voor vleesvarkens op 18.600 euro per bedrijf, een significante verbetering ten opzichte van een jaar eerder. Deze positieve ontwikkeling is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van de opbrengsten en een daling van de voerkosten vergeleken met het begin van 2023. Het voortschrijdend jaarsaldo voor vleesvarkens toonde een opwaartse trend en lag in januari 2024 72.900 euro boven het langjarig gemiddelde.

Zeugen

De zeugenhouderij kende een bijzonder sterke start van 2024, met een maandsaldo van 115.500 euro per zeugenhouderij in januari. Dit vertegenwoordigt een stijging van 44.600 euro ten opzichte van januari 2023, voornamelijk dankzij 15% hogere opbrengsten uit de verkoop van biggen en een afname van 18% in de kosten voor voer. Na enkele uitdagende jaren heeft de sector in 2023 uitzonderlijk hoge saldo's behaald, waarbij het maandsaldo van februari tot augustus ook al boven de 100.000 euro uitkwam. Het voortschrijdend jaarsaldo voor zeugen overtreft het langjarig gemiddelde aanzienlijk.


Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen gedaald
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens stabiliseer
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
15-7-2024:
9-7-2024:
9-7-2024:
3-7-2024:
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:

Meer nieuws