Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Saldo veehouderij fors boven langjarig gemiddelde

29-3-2023

Het nieuwe jaar start voor de meeste veehouderijsectoren sterk. Zo komt het maandsaldo voor alle sectoren in januari 2023 fors hoger uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van opbrengstenstijging dankzij sterke prijsstijging voor scharreleieren, biggen, vleeskuikens, vleesvarkens en melk, ten opzichte van een jaar eerder. De sector heeft in januari 2023 echter ook nog steeds te maken met fors hogere voerkosten.

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf komt in januari 2023 uit op 33.380 euro. Dit saldo ligt 41% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 71% boven het langjarig gemiddelde voor deze maand. Ten opzichte van december 2022 zijn het saldo en de melkprijs echter weer wat teruggelopen. In de loop van 2022 nam de melkprijs toe van 44 euro per 100 kg naar 63 euro (54% boven het tienjaarsgemiddelde). Tegenover deze hoge melkprijs staat dat de toegerekende kosten in de melkveehouderij nog nooit zo hoog zijn geweest.

Het saldo leghennen komt in januari 2023 fors hoger uit op bijna 115.000 euro per bedrijf. Dat is dertienmaal hoger dan in januari vorig jaar, voornamelijk dankzij een zeer sterke prijsstijging van scharreleieren tot 2,36 euro per kg in januari 2023. Het saldo ligt daarmee ruim 91.000 euro boven het langjarig gemiddelde over 2013-2022. De contractprijs van vleeskuikens ligt in januari 2023 28% hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het saldo vleeskuikens steeg, mede als gevolg van de hogere contractprijs, naar 42.400 euro per bedrijf. Het saldo ligt hiermee tweemaal hoger dan het langjarig gemiddelde.

Het saldo vleesvarkens ligt in januari 2023 hoger dan dezelfde maand in 2022. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het saldo met 3.100 euro. Dat is te danken aan de hogere opbrengsten die iets sterker stegen dan de kosten van voer en biggen. De opbrengsten zijn in januari echter nog steeds onvoldoende om de vaste kosten te dekken, waardoor er een negatief inkomen resteert. Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in januari op 95.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Het voortschrijdend jaarsaldo komt hiermee met 35 euro per vleesvarken per jaar ruim onder het langjarig gemiddelde saldo van 75 euro uit.

In januari 2023 is het saldo van zeugen bijna 80.000 euro hoger dan in januari vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een forse stijging van de opbrengsten. Het maandsaldo ligt drie kwart boven het langjarig gemiddelde van 2013-2022. Ook de overige kosten worden gedekt door de opbrengsten, waardoor het inkomen positief is. De biggenprijs is in januari meer dan verdubbeld tot 68 euro (inclusief toeslagen) en ligt 22 euro hoger dan het langjarig gemiddelde 2013-2022. Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen ligt in januari 2023 nog altijd wel onder het langjarig gemiddelde. Dankzij het herstel de afgelopen maanden is het voortschrijdend jaarsaldo in januari uitgekomen op 280 euro per zeug, tegen een langjarig gemiddelde van 490 euro per zeug.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen gedaald
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens stabiliseer
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
15-7-2024:
9-7-2024:
9-7-2024:
3-7-2024:
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:

Meer nieuws