Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Meer pessimisten dan optimisten onder akkerbouwers
11/15/2021

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het derde kwartaal van 2021 sterk gedaald. De index daalde met 8 punten en kwam uit op -2 punten. Hoewel de huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, maar licht afnam (-1,5 punt) daalde de verwachte situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar sterk (-14 punten). Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De vertrouwensindex van de akkerbouwers is na drie positieve kwartalen nu weer onder het nulpunt gezakt. Er zijn dus weer meer pessimisten dan optimisten in deze sector. Het vertrouwen in deze sector ligt ook lager dan wat gebruikelijk is in deze sector. Het langlopende gemiddelde bedraagt ongeveer 10 punten.

De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde beperkt met anderhalf punt. De stemmingsindex komt hiermee op 10 punten en dat is op de melkveehouderij na de laagste stemmingsindex in de land- en tuinbouw en ligt na het derde kwartaal van 2021 dan ook onder de totale land- en tuinbouwindex en ook onder het langlopende gemiddelde van de stemming in deze sector. Dit langlopende gemiddelde ligt met 23 punten een stuk hoger.

Akkerbouwers kijken iets positiever terug op de afgelopen 12 maanden dan een kwartaal eerder. De conjunctuurindex terugkijkend steeg met ongeveer 2,5 punt. Maar ondanks deze stijging is de index nog altijd negatief, namelijk -21,5. De kosten werden hoger ingeschat dan een kwartaal geleden en ook de productie werd een stuk lager ingeschat. Dit werd echter goedgemaakt door de gestegen opbrengstprijzen want de omzet en winst werden beter beoordeeld.

Akkerbouwers zijn sterk negatiever over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). De index daalde met 14 punten tot onder nul. Met een index van -12 punten zijn dus pessimisten in de meerderheid. Momenteel ligt de index dan ook lager dan wat gebruikelijk is in de sector. Het langlopende gemiddelde ligt namelijk precies op de nullijn.

Ook de conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt daalde. De index daalde met 13 punten nog verder onder nul. Alle achterliggende indicatoren werden lager beoordeeld dan een kwartaal eerder, opbrengstprijzen uitgezonderd. Met name de kosten worden hoger ingeschat waardoor de winst sterk zal dalen. Nog niet eerder was de kostenindex zo laag, wat aangeeft dat ondernemers de komende 12 maanden een sterke negatieve invloed verwachten op de bedrijfsvoering.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page