Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Biologische bedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen onder akkerbouwers gedaald door afname van vertrouwen in de toekomst
4-6-2024

Akkerbouwers hebben het eerste kwartaal van 2024 minder vertrouwen in hun eigen onderneming dan een kwartaal eerder. In het vierde kwartaal van 2023 was de index 8 punten; dit is gedaald naar 4 punten. Het vertrouwen ligt onder het langlopend gemiddelde. De stemmingsindex steeg met 4 punt naar 26, terwijl de index met betrekking tot de verwachte situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar met 9 punten daalde naar -14. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De Agro Vertrouwensindex van de akkerbouwers is in het eerste kwartaal gemiddeld 4 punten hoger dan het gemiddelde in de totale land- en tuinbouwsector in het eerste kwartaal van 2024.Stemmingsindex
De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, stijgt ten opzichte van het vorige kwartaal. De index van nu 26 punten ligt boven het langjarige gemiddelde van 22 (2013-2023). De afgelopen drie jaar is de stemmingsindex niet vaak boven het langjarig gemiddelde uitgekomen. De stemmingsindex ligt meer dan acht punten boven het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw dit eerste kwartaal van 2024.

Kijkend naar de negatieve trend sinds 2019, is de stemming vanaf 2021 zich positief aan het ontwikkelen. Dit eerste kwartaal van 2024 zet de positieve ontwikkeling zich door.

De stijging van de stemmingsindex zal een combinatie zijn van afzwakking van beleid en gewasprijzen. De oogst van 2023 was lastig en heeft letterlijk sporen (verdichting) in het veld achtergelaten, waar de akkerbouwer dit kwartaal wat mee moet. Maar tegelijk is er vanuit Brussel nu het signaal dat er op de rem wordt getrapt met verduurzaming. Voor veel akkerbouwers zal dit wat druk wegnemen. Met name op het gewasbeschermingsdossier zal het loslaten van de duurzaamheidsdoelen voor 2030 positief zijn ontvangen.

Toekomstverwachting
Akkerbouwers zijn negatiever over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). Met een afname van 9 punten staat de index nu op -13 punten. Het langjarige gemiddelde (2013-2023) voor de akkerbouw voor deze index ligt op -2,2.

Een verklaring voor de sterke daling in de economische verwachting voor de middellange termijn is lastig. Gewasprijzen zijn wat gezakt na twee uitzonderlijke jaren. Met name de tarwenotering is gedaald. Mogelijk zit het ook in de beperking die akkerbouwers ervaren na het tweede extreem natte voorjaar op rij. Water wordt een steeds belangrijker punt voor de akkerbouwer: de kwaliteit - denk daarbij aan verzilting - maar ook de kwantiteit door wateroverlast en droogte.
Dit zijn ook steeds belangrijkere onderwerpen in onderzoek naar bijvoorbeeld toekomstscenario’s van landbouwgebieden.

Conjunctuurindex (laatste 12 maanden)
Akkerbouwers kijken negatief terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend). Begin vorig jaar was de index voor het eerst sinds 2013 positief. Dit was van korte duur: na een daling is het dit eerste kwartaal van 2024 iets verbeterd maar alsnog -17 punten. De meest opvallende factor in deze index zijn de sterk negatieve kosten. De index voor productie en winst zijn het meest verbeterd maar alsnog negatief. Wel zijn alle indexen verbeterd. Dit wijst erop dat men het eind vorig jaar toch negatiever inzag dan in dit eerste kwartaal, nu de resultaten zichtbaar worden. Al was afgelopen seizoen lastig, de resultaten van zowel gewasopbrengsten als gewasprijzen vielen gemiddeld mee.

Conjunctuurindex (komende 12 maanden)
De conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt staat op -20 punten. De index is 6 punten negatiever dan vorig kwartaal. Akkerbouwers hebben dus op de korte termijn een economisch negatief beeld van hun onderneming. De kosten worden 2 punten negatiever ingeschat dan vorig kwartaal. Vergeleken met vorig kwartaal wordt er met name een negatieve ontwikkeling in opbrengstprijs verwacht. De index voor opbrengstprijzen is 15 punten lager dan vorig kwartaal.

In tegenstelling tot de terugkijkende conjunctuurindex is er bij de vooruitkijkende index juist een daling in elke index. Vorig kwartaal keek men dus positiever naar het komende jaar dan nu. De prijzen voor inputs als diesel en kunstmest zijn al weer even gestabiliseerd, maar nog altijd wel hoger dan voor de inval in Oekraïne. Het natte voorjaar en de herstelwerkzaamheden van afgelopen seizoen zullen meespelen in de negatievere productie verwachting.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door a.s.r. real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven