Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Nagenoeg geen verandering in negatieve Agro Vertrouwensindex akkerbouwers
11/8/2022

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het derde kwartaal van 2022 nagenoeg niet veranderd en blijft rond de -5 punten hangen. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde zeer beperkt (-0,5 punt) terwijl de index met betrekking tot de verwachte situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar beperkt steeg (1,2 punten). Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De Agro Vertrouwensindex van de akkerbouwers is met een negatieve index van 5 punten lager dan wat gebruikelijk is in deze sector. Het langlopende gemiddelde is ongeveer (+)10 punten.  

De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, veranderde ten opzichte van het vorige kwartaal nauwelijks. De index, van nu ruim 18 punten, ligt wel wat onder het langjarige gemiddelde van deze sector. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf aangeeft, is nagenoeg gelijk aan die van de (glas)tuinbouwsectoren dit derde kwartaal van 2022. 

Akkerbouwers kijken positiever terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) dan bij de vorige meting. De index steeg met bijna 12 punten. Ondanks deze stijging is de index nog wel negatief, namelijk -4 punten. De hogere index is vooral te wijten aan betere opbrengstprijzen. Ook de productie was wat hoger waardoor de indexen voor omzet en winst ook omhoog gingen. De kosten blijven een punt van zorg en stegen iets. Die index staat nu op -82 en is daarmee, vanaf 2012 bezien, zeer hoog. 

Akkerbouwers zijn en blijven sterk negatiever over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). Hoewel de index met iets meer dan 1 punt toenam, is men nog altijd somber over de middellange termijn. Met een index van -24 punten blijft deze nagenoeg gelijk aan het niveau gemeten in het eerste kwartaal van 2020, een dieptepunt in de index dat het uitbreken van de coronacrisis markeerde. De pessimisten zijn dus sterk in de meerderheid. Het langlopende gemiddelde voor deze sector voor deze index ligt namelijk net onder de nullijn.

De conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt kwam verder onder nul: -24 punten (-5 punten). Dus op de korte termijn zien akkerbouwers geen verlichting. De kosten worden net iets minder negatief beoordeeld dan een kwartaal geleden, maar zijn nog altijd historisch hoog. Dit geeft aan dat ondernemers de komende 12 maanden nog steeds een sterke negatieve invloed van de kosten verwachten op hun bedrijfsvoering. Alle andere verklarende factoren van deze conjunctuur-index vooruitkijkend zoals winst, omzet, productie, opbrengstprijzen werden lager beoordeeld dan een kwartaal geleden.  


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page