Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen onder akkerbouwers gedaald door kleine daling in zowel de stemming als de verwachting van de komende 2 à 3 jaar
29-11-2023

Akkerbouwers hebben het derde kwartaal minder vertrouwen in hun eigen onderneming dan een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal van 2023 was de index 6 punten; dit is gedaald naar 2 punten.Het vertrouwen ligt iets onder het langlopend gemiddelde. Zowel de stemmingsindex als de index met betrekking tot de verwachte situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar daalde met 4 punten naar respectievelijk 21 en -14 punten. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.
De Agro Vertrouwensindex van de akkerbouwers is in het derde kwartaal gemiddeld 4 punten lager dan het gemiddelde in de totale land- en tuinbouwsector in het derde kwartaal van 2023.Stemmingsindex
De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde ten opzichte van het vorige kwartaal. De index van nu 21 punten ligt op het langjarige gemiddelde (2013-2023). De afgelopen drie jaar is de stemmingsindex bijna niet boven het langjarig gemiddelde uitgekomen. De stemmingsindex ligt gelijk aan het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw dit derde kwartaal van 2023.
Kijkend naar de negatieve trend sinds 2019, was de stemming vanaf 2021 zich positief aan het ontwikkelen. Na de sprong van 8 punten van in het eerste kwartaal is dit nu twee kwartalen op een rij gedaald.
De daling in stemmingsindex kan het gevolg zijn van het natte einde van het seizoen. De gewassen komen wel van het land maar niet gemakkelijk. Na een jaar van hoge prijzen lijken de prijzen nu te dalen. Aan de andere kant wordt de prognose van de kwaliteit van bijvoorbeeld suikerbieten ook positief bijgesteld. Al met al een redelijk gemiddeld resultaat.

Toekomstverwachting
Akkerbouwers zijn negatief over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). Hoewel de trend leek te stijgen heeft de positieve ontwikkeling niet doorgezet. Met -14 punten blijft de index negatief. Het langjarige gemiddelde (2013-2023) voor de akkerbouw voor deze index ligt op -2,2.
De verwachting is negatiever ten opzichte van het voorgaande kwartaal en ligt onder het langjarige gemiddelde. De grote uitdagingen in de akkerbouw zoals landgebruik, gewasbescherming en mestwetgeving zijn waarschijnlijk bepalend voor het beeld op de toekomst. De gemiddelde akkerbouwer verwacht dus geen makkelijke toekomst.


Conjunctuurindex (laatste 12 maanden)
Akkerbouwers kijken negatief terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend). Begin dit jaar was de index voor het eerst sinds 2013 positief. Dit was van korte duur, na een daling van 19 punten afgelopen kwartaal is de index dit kwartaal met nog eens 24 punten gedaald naar -28. De lage index lijkt vooral te wijten aan de lage opbrengstprijzen en daarmee de lagere omzet en lagere winst.
De opbrengstprijzen en daarmee omzet en winst zijn beiden tussen de 43 en 36 en punten gedaald. De grootste zorgenpost zijn alsnog de hoge kosten met een index van -58. Een kanttekening hierbij is dat de index voor het vierde kwartaal op rij minder negatief wordt.
De bevindingen zijn in lijn met de ontwikkelingen uit de markt. Vrijwel alle gewasprijzen dalen. Zo is de vrije aardappelprijs nu na een record eind vorig kwartaal naar een dieptepunt gezakt en ook de tarweprijzen dalen licht. Voor zetmeelaardappelen en suikerbieten is het nog even afwachten wat de prijzen doen.


Conjunctuurindex (komende 12 maanden)
De conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt staat op -21 punten. De index is 3 punten positiever dan vorig kwartaal. Akkerbouwers hebben dus op de korte termijn een economisch negatief beeld van hun onderneming. De kosten worden 1 punt positiever ingeschat dan vorig kwartaal. Men verwacht dat de opbrengstprijzen slechter gaan worden. De index voor opbrengstprijzen is 14 punten lager dan vorig kwartaal. De productieverwachting is gestegen met 33 punten. Door de sterke verwachting van productie maar tegelijk lagere opbrengstprijs is de verwachting van omzet ongeveer gelijk.
De lagere verwachting van de opbrengstprijs ligt in lijn met de dalende prijzen in de markt. De productieverwachting is sterk verbeterd afgelopen kwartaal: gedurende het seizoen leek het erg droog te worden maar dat trok toch redelijk bij. Het resultaat is mogelijk niet geweldig maar de verwachting is toch weer beter dan men in eerste instantie had ingeschat.


Aanmelden om mee te doen kan nu!
Sinds enkele weken is het mogelijk, om wanneer u een primair agrarische bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven