Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinbouw zakt naar nulpunt
29-11-2023

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2023 met 10 punten gedaald. De index staat hierdoor op nul en ligt hierbij onder het langlopende gemiddelde voor deze sector. Een index van nul houdt in dat pessimisten en optimisten elkaar in evenwicht houden. De Agro Vertrouwensindex is samengesteld uit de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf kenschetst, en de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar.De Agro Vertrouwensindex van de glastuinbouw ligt met 0 punten in het derde kwartaal van 2023 onder de Agro Vertrouwensindex van de totale land- en tuinbouw, die op 6 punten staat. Hiermee is het de sector met het minste vertrouwen in de eigen onderneming in het derde kwartaal van 2023.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, is wel positief. Met ruim 25 punten beoordelen glastuinders de huidige situatie op het bedrijf als positief. Wel moest de index tussen het tweede en derde kwartaal van 2023 ongeveer 3 punten inleveren. Ondanks deze daling ligt de stemmingsindex hoger dan het langlopende gemiddelde van deze stemmingsindex.

Ondernemers in de glastuinbouw zien de verwachtingen voor de middellange termijn (2 à 3 jaar) een stuk somberder in dan een kwartaal eerder. Deze index daalde met 15 punten van -5 punten naar -20,5 punt en ligt hiermee sterk onder het langlopende gemiddelde van 7 punten.

Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden zijn tuinders negatiever dan een kwartaal geleden (tweede kwartaal 2023). De index was een kwartaal eerder -19 en in het derde kwartaal van 2023 daalde dit naar -24 punten. Ook de indexen van de achterliggende indicatoren bewogen zich vooral neerwaarts. Opbrengstprijzen, omzet en winst werden alle drie neerwaarts bijgesteld. Een lichtpuntje was dat men over de productie meer tevreden was. Ook oordeelde men in dit laatste bekende kwartaal dat de kosten, ondanks dat de kostenindex nog altijd negatief wordt beoordeeld, ook iets minder zwaar op de bedrijfsvoering hebben gerust.

Voor de komende 12 maanden zijn ondernemers in de glastuinbouw wel wat positiever gestemd dan een kwartaal eerder, hoewel de verbetering marginaal genoemd mag worden (3 punten). Het ingezette herstel van de eerdere metingen zet daarmee door. Ondernemers zijn echter nog altijd niet positief over het komend jaar. Ondernemers verwachten dat de kosten zich iets zullen verbeteren (5 punten). Ook wordt de productie iets hoger ingeschat (3 punten). De verwachte omzet wordt iets hoger ingeschat (3 punten). De winstverwachting veranderde echter nauwelijks.


Aanmelden om mee te doen kan nu!
Sinds enkele weken is het mogelijk, om wanneer u een primair agrarische bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven