Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Forse toename van het vertrouwen onder glastuinbouwondernemers
5/19/2021

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het eerste kwartaal van 2021 sterk gestegen. Het vertrouwen in het eigen bedrijf is na de sterke terugval in het eerste kwartaal van 2020 nu doorgestegen naar ruim 26 punten, een groei van ruim 9 punten. Met name door een stijging van de stemmingsindex en in minder mate door een toename van het vertrouwen van ondernemers op de middellange termijn (2 à 3 jaar). De stemmingsindex en de verwachting voor de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex. 
De Agro Vertrouwensindex in de glastuinbouwsector is in het eerste kwartaal van 2021 met ruim 9 punten gestegen naar ruim 26 punten. Hierdoor is de glastuinbouw de sector met het meeste vertrouwen van alle getoonde land- en tuinbouwsectoren. De index ligt hiermee ook ongeveer 10 punt boven het langjarige gemiddelde. Aan de achterliggende cijfers kan worden afgeleid dat deze ontwikkeling zich zowel in de groenten als in de bloemen voordoet. 

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, is in het eerste kwartaal van 2021 met 15 punten gestegen tot 42,5 punten. Glastuinders zijn hiermee veruit de positiefste sector in de land- en tuinbouw en de index is ook een stuk hoger dan het langlopende gemiddelde van 20 punten.

Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden zijn er net iets meer ondernemers die positief terugkijken dan negatief. De index van de conjunctuurindex terugkijkend is namelijk voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2019 weer net positief. Dit resultaat werd behaald omdat de index met 14 punten toenam ten opzicht van een kwartaal eerder. Met name de opbrengstprijzen werden sterk beter beoordeeld. Maar ook de productie-index lag een stuk hoger. Nadelig voor de totale index waren de hoger kosten. Deze index daalde met 8 punten. Samen met de opengrondstuinbouw zijn dit de enige twee sectoren met een positieve index.

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) iets positiever in dan een kwartaal geleden (+4 punten). De index ligt met 12 punten nog net onder het langlopende gemiddelde van 13 punten. 

Geheel in lijn met andere indexen in de glastuinbouw zijn de verwachtingen voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) naar boven bijgesteld ten opzichte van het vorige kwartaal. De index steeg 7 punten naar plus 4 punten. Tuinders verwachten tegen hogere opbrengstprijzen hun producten te kunnen verkopen bij een gelijkblijvende productie. Wel lopen de kosten iets op. 
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page