Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders schommelt tussen de 7 en 10 punten
29-11-2023

Opengrondstuinders hebben in het derde kwartaal van 2023 iets meer vertrouwen in hun onderneming dan een kwartaal eerder.


De index nam met, afgerond, 3 punten toe tot ruim 10 punten. De afgelopen vier kwartalen schommelt het vertrouwen tussen de 7 en 10 punten. De stemmingsindex en de toekomstige verwachtingen over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Beide indexen namen dit kwartaal beperkt toe.Normaal is de Agro Vertrouwensindex voor deze sector hoger dan nu. Met een index van 10 punten ligt het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijf lager dan het langlopende gemiddelde van 17 punten. Het vertrouwen van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector is dus nog niet op het gangbare niveau voor deze sector.

De stemmingsindex, die samen met de index voor de middellange termijn de Agro Vertrouwensindex vormt, steeg beperkt. De stemmingsindex ligt na de meting over het derde kwartaal op 24 punten, een toename van 2 punten. Hiermee ligt de index iets hoger dan de stemmingsindex van de land- en tuinbouw.

De verwachting voor de middellange termijn werd net als de stemmingsindex net iets beter beoordeeld dan in het vorige kwartaal. De index steeg ruim 3 punten tot -2 punten. De pessimisten zijn dus nog net in de meerderheid. Op de pluimveehouders na is dit wel de hoogste score van alle subsectoren. Wel ligt deze -2 punten nog wel sterk onder het niveau van het langlopende gemiddeld van 13 punten.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie nog altijd negatief. De index over het derde kwartaal daalde ten opzichte van de vorige meting. Vooral werd de productie lager beoordeeld en ook de opbrengstprijs viel tegen, was het oordeel van de opengrondstelers.

De conjunctuurindex (vooruitkijkend) maakt vooral een zijwaartse beweging de laatste kwartalen. Oftewel, er zit weinig verandering in. Dit keer was het verschil 1,3 punt in de goede richting. De index kwam uit op -13. De afgelopen vier kwartalen veranderde de index maar weinig. Ook onderliggende indicatoren laten in deze meting geen indrukwekkende verschillen zien. Grootste verschuivingen betreffen de kostenindex die met 3 punten omlaagging en de omzet die een toename van 3 punten kende door een lichte verbetering van de opbrengstprijs en de productie.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Sinds enkele weken is het mogelijk, om wanneer u een primair agrarische bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven