Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Stabilisatie van vertrouwen ondernemers opengrondstuinbouw
7-3-2024

Het vertrouwen van ondernemers van opengrondsgroente, bloembollen, bomen en fruit is ten opzichte van een kwartaal eerder ongeveer gelijk gebleven. In het vierde kwartaal van 2023 nam de Agro Vertrouwensindex van deze sector slechts met 1 punt toe tot een kleine 12 punten. Daarmee veranderde de index nauwelijks, en kende de laagste mutatie van alle subsectoren in de land- en tuinbouw.


Het Agro Vertrouwen, dat bestaat uit de samenstelling van de stemmingsindex en de index die duiding geeft over de middellangetermijnverwachting van ondernemers, ligt met een index van bijna 12 punten nog ruim 4 punten onder het langlopende gemiddelde van deze sector. Wel is dit de sector die op de pluimveesector na het meeste vertrouwen heeft in de eigen onderneming.De stemmingsindex daalde met een kleine 2 punten tot 23 punten en ligt hiermee iets boven het langlopende gemiddelde van deze groep bedrijven. De verwachtingen van bedrijven voor de middellange termijn zijn echter positiever ingeschat dan een kwartaal eerder. Met een toename van ruim 3 punten is de index nu positief. De index staat nu op 1,5 punt. Sinds het derde kwartaal van 2021 was dat niet meer voorgekomen.

De conjunctuurindex die terugkijkt op de afgelopen twaalf maanden is met ruim 8 punten toegenomen. Vooral opbrengstprijzen bleken beter te zijn geweest dan een kwartaal eerder. Ook de productie steeg en de kosten daalden iets. Hierdoor bleken ook omzet en winst beter te zijn. De index ligt echter nog wel onder het nulpunt met een waarde van -10 punten. Dus er zijn nog altijd meer ondernemers die pessimistisch zijn over het afgelopen jaar dan dat er positief over waren.

De conjunctuurindex vooruitkijkend geeft aan dat ondernemers ook wat positiever kijken naar de komende 12 maanden. De index steeg met 3,5 punt tot -9 punten. Ook hier zijn dus nog altijd meer ondernemers negatief over hun bedrijfsresultaat dan positief. Ondernemers verwachten lagere kosten en een hogere productie. Maar de opbrengstprijzen zullen naar verwachting zakken. Omzet en winst nemen daarom slechts beperkt toe. De conjunctuurindex vooruitkijkend stijgt gestaag door vanaf het tweede kwartaal van 2022, vooral door afnemende kosten. Deze index lag toen op -71 punten, inmiddels is deze met -30 punten aardig hersteld.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door a.s.r. real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven