Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Biologische bedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Opnieuw nauwelijks verandering in vertrouwen ondernemers opengrondstuinbouw
4-6-2024

Het vertrouwen van ondernemers van opengrondsgroente, bloembollen, bomen en fruit is ten opzichte van een kwartaal eerder ongeveer gelijk gebleven. In het eerste kwartaal van 2024 nam de Agro Vertrouwensindex van deze sector slechts met 0,5 punt toe tot een kleine 12 punten. Daarmee veranderde de index nauwelijks, en kende de laagste mutatie van alle subsectoren in de land- en tuinbouw.


Het Agro Vertrouwen, dat bestaat uit de samenstelling van de stemmingsindex en de index die duiding geeft over de middellangetermijnverwachting van ondernemers, ligt met een index van bijna 12 punten nog ruim 4 punten onder het langlopende gemiddelde van deze sector. Wel is dit de sector die op de varkens- en biologische sector na het meeste vertrouwen heeft in de eigen onderneming.De stemmingsindex ging met 4,5 punten omhoog en kwam hiermee op 28 punten. De index ligt hiermee ruim boven het langlopende gemiddelde (21 punten) van deze groep bedrijven. De verwachtingen van bedrijven voor de middellange termijn zijn echter minder gunstig ingeschat dan een kwartaal eerder. Met een afname van een kleine 3 punten is de index nu weer onder nul gezakt. De index staat op -2,3 punten en schommelt de laatste drie kwartalen rond het nulpunt.

De conjunctuurindex terugkijkend geeft aan dat ondernemers ook wat positiever kijken naar de komende 12 maanden, net als bij de stemmingsindex het geval is. De index steeg met ruim 6 punten maar komt hierbij nog niet boven het nulpunt uit: -3,4 punten. Hier zijn dus nog altijd meer ondernemers negatief over hun bedrijfsresultaat dan positief. Ondernemers kenden sterk lagere kosten en een hogere productie. Maar de opbrengstprijzen lagen net wat lager dan vorig kwartaal ingeschat. Al met al nemen de omzet en winst wel toe. De conjunctuurindex terugkijkend stijgt nu 2 kwartalen op rij.

De conjunctuurindex vooruitkijkend op de komende twaalf maanden is met 5 punten afgenomen. Vooral de productie wordt lager ingeschat en de kosten wat hoger dan een kwartaal eerder. Hierdoor zullen naar verwachting ook omzet en winst wat lager uitvallen. De index komt met deze correctie op -15 punten en lijkt het vorige kwartaal een incidentele opleving geweest te zijn.


Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door a.s.r. real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven