Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen van opengrondstuinbouwondernemers blijft in stand
5/19/2021

Opengrondstuinders hebben in het eerste kwartaal van 2021 aangegeven nog altijd veel vertrouwen te hebben in hun onderneming. De index steeg met ruim 2 punten naar 23 punten. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging van de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. Zowel deze stemmingsindex als de verwachtingen van ondernemers over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn namen toe met ruim 2 punten.
Het vertrouwen onder opengrondstuinbouwbedrijven is na een dip in het eerste kwartaal van 2020 en een sterke stijging in het tweede kwartaal van 2020 sinds het derde kwartaal van 2020 nagenoeg stabiel op ruim 20 punten. Ondanks een stijging van 2 punten hebben glastuinbouwondernemers nog meer vertrouwen in hun ondernemers in het eerste kwartaal. Wel is de index van 23 punten hoger dan het langlopende gemiddelde voor deze sector die bestaat uit zowel tuinders in de bloembollen, boomkwekerij, fruitsector en de vollegrondsgroenteteelt. 

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg met 2 punten naar een kleine 33 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector nog altijd zeer positief. Alleen de glastuinbouwsector en de varkenshouderij komen aan dit niveau. Ook is dit niveau hoger dan het langlopende gemiddelde (20 punten) van deze sector.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie wel iets minder goed dan een kwartaal eerder. De index daalde met 5 punten en blijft hierbij nog net 2 punten boven het nulpunt. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat alle indicatoren minder goed beoordeeld werden dan een kwartaal geleden. De dalingen bleven echter beperkt tot een mutatie van maximaal 8 punten.

De verwachte economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers opnieuw iets beter beoordeeld dan een kwartaal geleden (+2,2 punten). Met een index van ruim 13 punten zijn deze ondernemers bijna het hoopvolst voor de middellange termijn van alle land- en tuinbouwsectoren. Alleen de varkenshouders zijn nog iets positiever. Wel ligt de index nog onder het langlopende gemiddelde (17 punten).

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) liet geen verandering zien. De index bleef staan op een klein punt. Er zijn dus net iets meer ondernemers positief over de komende 12 maanden dan negatief. Maar het verschil is natuurlijk minimaal. Van onderliggende indicatoren daalde vooral de index van de productie. Bij iets lagere kosten en iets hogere opbrengstprijzen bleef de totale conjunctuurindex vooruitkijkend op gelijke hoogte als vorig kwartaal.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page