Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders uitzondering op dalende trend
11/11/2021

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2021 nauwelijks veranderd. De Agro Vertrouwensindex bij de pluimveehouders steeg nog geen punt en komt hiermee op 14 punten. Als enige sector in de land- en tuinbouw daalde het vertrouwen van ondernemers niet. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, kreeg met een stijging van 12 punten een forse positieve correctie. Het vertrouwen in het bedrijf op de middellange termijn van 2 à 3 jaar nam juist sterk af. Hier was de daling echter net iets beperkter, namelijk ruim 8 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.Door de stijging van de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij met 1 punt is de index in het derde kwartaal van 2021 op ruim 14 punten uitgekomen. Hierdoor ligt de index boven die van de totale land- en tuinbouw maar is nog net lager dan het langlopende gemiddelde van 16 punten.

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het derde kwartaal van 2021 met bijna 12 punten gestegen tot bijna 30 punten. Hiermee is de stemming boven het langlopende gemiddelde voor deze sector van 24 punten gekomen. De stemming, hoewel positief, is de laatste kwartalen nogal aan verandering onderhevig na een relatief rustige periode. 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn pluimveehouders sterk van mening veranderd. De index steeg 13 punten maar is nog altijd negatief. De onderliggende indicatoren geven aan dat de toename van de index vooral zit in de sterk verbeterde opbrengstprijzen. Bij een gelijkblijvende productie bij licht stijgende kosten konden omzet en winst toenemen. 

Pluimveehouders zijn over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn wel negatiever geworden. De index nam 8 punten af waardoor de index nu rond het nulpunt ligt. Hiermee zijn ondernemers ook negatiever dan normaal. Het langlopende gemiddelde is namelijk ongeveer 8 punten.

Ook voor de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) is de sector iets negatiever geworden. De index daalde met 11 punten. Hierdoor kwam de index weer onder nul en staat op -9 punten. Hiermee zijn weer meer ondernemers negatief dan positief voor de komende 12 maanden. Pluimveehouders zijn over het algemeen verdeeld over de korte termijn gezien dat deze index eigenlijk altijd rondom het nulpunt blijft. Ten opzichte van het vorige kwartaal waren voor bijna alle achterliggende indicatoren de indexen lager. Alleen de mutatie voor wat betreft de opbrengstprijs was beperkt positiever dan een kwartaal eerder, terwijl dit keer de kostenindex de negatiefste mutatie kende.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij raadplegen.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page