Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Biologische bedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouderij gedaald
4-6-2024

Het vertrouwen dat ondernemers uit de pluimveehouderij in hun eigen bedrijf hebben is in het eerste kwartaal van 2024 flink gedaald. Eind 2024 bedroeg de index nog bijna 19 punten. Een kwartaal later is hier nog ruim 9 punten van over. Hoewel dit een sterke mutatie betreft is dit niet ongewoon voor deze sector.


Met dit puntenaantal komt de index weer onder het langjarige gemiddelde uit dat op 15 punten ligt. De stemmingsindex en de index voor de middellange termijn bepalen samen de vertrouwensindex.De stemmingsindex, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, lag al vrij hoog maar is met een toename in het eerste kwartaal met 5 punten verder gestegen en ligt nu weer bijna op het niveau van het derde kwartaal van 2023. Al sinds het vierde kwartaal van 2022 is de stemming in de sector goed. Op de varkenshouderij na is de pluimveehouderij de sector met de hoogste index als het gaat over de huidige stemming op het bedrijf in het eerste kwartaal van 2024.

Wel verwachten ondernemers dat voor de middellange termijn het niet zo goed kan blijven gaan. De index die een inschatting van ondernemers geeft van de bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar daalde met bijna 20 punten. Nog niet eerder daalde deze index zo sterk. De index duikelde van 8 punten naar ruim -11 punten. Er zijn dus meer ondernemers negatief dan positief over de middellange termijn.

Gelijk aan de stemmingsindex, steeg de conjunctuurindex terugkijkend ook. Met een toename van ruim 2 punten, was dit een beperkte stijging. De index bleef door deze beperkte stijging wel onder het nulpunt. De index die 12 maanden achteruit kijkt kwam uit op -3 punten. Vooral de lagere kosten en beter opbrengstprijs sprongen in het oog. De productie kwam wel lager uit, waardoor vermoedelijk ook omzet en winst lager werden beoordeeld.

De conjunctuur vooruitkijkend laat net als de middellange termijn een daling zien. De index kwam na een daling van 8 punten uit op -14 punten. Met name verwacht men dat de opbrengstprijzen zullen dalen. Mede omdat men een kostentoename verwacht, zal de productie volgens ondernemers ook lager zijn. Omzet en winst worden dus ook wat lager ingeschat voor de komende 12 maanden dan een kwartaal eerder.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij raadplegen.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens.hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven