Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Pluimveehouders hebben meeste vertrouwen in eigen onderneming
29-11-2023

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2023 toegenomen met 8 punten. Hiermee komt de index uit op 18 punten en dat is de hoogste score van alle subsectoren van de land- en tuinbouw in het derde kwartaal.De waarde van 18 is ook 3 punten hoger dan wat voor deze sector gebruikelijk is. Zowel de stemmingsindex als de verwachting voor de middellange termijn nam in het derde kwartaal toe.
De Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij wordt samengesteld uit de stemmingsindex en de verwachtingen voor het eigen bedrijf op de middellange termijn. De ondernemers gaven voor beide indexen een verbetering van ongeveer 8 punten af.De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, kwam door de stijging op 34 punten. Samen met de varkenshouderij is dat de hoogste score van alle land- en tuinbouwsectoren. De 34 punten ligt ook hoger dan het langlopende gemiddelde van 24 punten.

De verwachtingen voor het eigen bedrijf op de middellange termijn (2 à 3 jaar) namen ook toe en wel dusdanig dat de index boven het nulpunt uitkwam. Dit was niet meer gebeurt sinds het derde kwartaal van 2021. Bovendien is het in het derde kwartaal de enige sector met een positieve index. Er zijn dus dit keer meer ondernemers positief over de middellange termijn van hun bedrijf dan er bedrijfseigenaren somber zijn over de middellange termijn verwachting.

Uit de resultaten van de enquête, waarbij ondernemers terugkijken op de afgelopen 12 maanden, valt op dat de kosten opnieuw sterk minder negatief worden beoordeeld. Een verbetering van 8 punten kon worden genoteerd. Ook de productie in de afgelopen 12 maanden kreeg een hoger cijfer. Ondanks dat de opbrengstprijs wel lager werden beoordeeld, konden de omzet en vooral de winst de afgelopen 12 maanden toenemen. Per saldo steeg de conjunctuurindex terugkijkend met bijna 7 punten naar een niveau van 6 punten.

Ook de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) nemen toe. Deze index steeg met 11 punten tot -4 punten. Ondernemers verwachten dat de kosten, die juist de afgelopen 12 maanden beter werden beoordeeld, niet standhouden de komende 12 maanden. De index daalde hier met 18 punten. De inschatting is verder dat de opbrengstprijzen zullen gaan stijgen en ook de productie zal toenemen waardoor omzet en winst verder zullen toenemen.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij raadplegen.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Sinds enkele weken is het mogelijk, om wanneer u een primair agrarische bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven