Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouders voor derde maal hoger
15-9-2023

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het tweede kwartaal van 2023 verder toegenomen. Dit is de derde keer dat het vertrouwen onder varkenshouders in het eigen bedrijf toeneemt. Het vertrouwen onder varkenshouders is hiermee veruit het hoogste van alle subsectoren van de land- en tuinbouw. De Agro Vertrouwensindex steeg ditmaal met ruim 8 punten tot 23 punten en ligt hiermee ook veel hoger dan wat voor deze sector gebruikelijk is. Wel fluctueert het vertrouwen van ondernemers in deze sector door de jaren heen sterk. Dus of dit positieve sentiment aanhoudt of dat het onderdeel is van de zogenaamde varkenscyclus zal uit latere enquêtes blijken.


Die stijging was toe te schrijven aan een veel betere stemmingsindex (+17 punten). Het vertrouwen in de middellange termijn van ondernemers op de bedrijven bleef min of meer gelijk (+0,4 punt). Uit beide indexen wordt de Agro Vertrouwensindex samengesteld.

De stemmingsindex verbeterde tot ruim 38 punten. Hiermee is de stemming in deze sector verreweg het beste. Ook is het huidige niveau veel hoger dan het langlopende gemiddelde van 13 punten voor deze sector. Ook is bekend dat de stemming in de varkenshouderij snel kan omslaan. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg de index namelijk nog -15 punten.

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn min of meer gelijk gebleven op 10 punten. Hiermee is het de enige sector die positief is gestemd over de middellange termijn van zijn ondernemingen. Inmiddels is dit al de derde keer dat er een positieve score is als het gaat om de middellangetermijnverwachting van de eigen onderneming.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn de varkenshouders ook veel positiever dan een kwartaal geleden. In de afgelopen kwartalen verbeterde de index telkens; dit keer nam deze index met 20 punten toe. Ondernemers beoordeelden de kosten een stuk lager dan in de vorige meting. Daarnaast waren ze meer tevreden over de opbrengstprijzen. Wel lag de productie op een lager niveau. Ondanks dat steeg de omzet en waren ondernemingen meer winstgevend, zo blijkt uit de geanalyseerde resultaten.

De verwachte situatie voor de komende 12 maanden op het bedrijf wordt door ondernemers juist weer iets minder gunstig ingeschat. Vermoedelijk verwachten ondernemers dat de huidige gunstige bedrijfssituatie niet zal worden gecontinueerd de komende 12 maanden. De &39;conjunctuurindex vooruitkijkend&39; daalde met een kleine 7 punten. Ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen sterk zullen dalen. Daartegenover staat dat men inschat dat de kosten niet meer negatief op de bedrijfssituatie zullen drukken. Een dergelijke positieve beoordeling, van 8 punten, komt zelden voor. De productie zal echter verder omlaaggaan, is de verwachting. Door deze ontwikkelingen verwachten varkenshouders dat omzet en winst wel zullen terugvallen. Deze twee laatstgenoemde achterliggende indicatoren werden namelijk minder gunstig beoordeeld dan een kwartaal eerder.
 
Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven