Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
  • Akkerbouw
  • Glastuinbouw
  • Land- en tuinbouw
  • Melkveehouderij
  • Opengrondstuinbouw
  • Pluimveehouderij
  • Varkenshouderij

Alles over
  • Algemeen
    >
  • Economie
    >
  • Maatschappij
    >
  • Milieu
    >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouders krijgt knauw
29-11-2023

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het derde kwartaal van 2023 afgenomen. Na een sterke toename tussen het derde kwartaal van 2022 en het tweede kwartaal van 2023, is er nu een correctie. De Agro Vertrouwensindex van de varkenshouderij daalde met 10 punten en komt hierbij op 14 punten.
Het vertrouwen is nog net hoger dan het langlopende gemiddelde dat op 11 punten ligt. Hoewel ook de stemmingsindex wat afnam, werd de daling vooral veroorzaakt door een veel lagere score voor de middellangetermijnverwachting. Samen vormen de stemmingsindex en de verwachting voor de middellangetermijn de Agro Vertrouwensindex.Door de daling van de stemming (-5 punten) wordt een recordhoge index, behaald in het eerste kwartaal van 2020, niet gehaald. De index van het tweede kwartaal kwam daarbij in de buurt maar door deze negatieve correctie zit een nieuw record er dit kwartaal niet in. Met een huidige index van 34 punten is de varkenshouderij samen met de pluimveehouderij echter momenteel nog wel het positiefst over de huidige situatie op het bedrijf van alle subsectoren. Ook ligt de index nog 10 punten boven het langlopende gemiddelde.

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn ook afgenomen. Blijkbaar verwachten ondernemers niet dat de nog altijd best goede stemming aan gaat houden. De index daalde ruim 13 punten tot -3 punten. Hiermee duikt de index weer onder het nulpunt na drie kwartalen positief te zijn geweest.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn de varkenshouders ook een stuk minder positief dan een kwartaal geleden. In de afgelopen kwartalen verbeterde de index telkens. Dit keer daalde de index met 16 punten. Ondernemers beoordeelden vooral de opbrengstprijzen veel minder gunstig dan een kwartaal eerder: de index daalde met 47 punten. Ondanks dat men over de productie wat positiever was (11 punten), konden de omzet en winst geen hogere index noteren. De omzet moest 33 punten inleveren en de winst 14 punten. De kosten drukken wel steeds minder op de bedrijfsvoering. Dit keer was er een verbetering van 5 punten tot -34 punten.

De verwachte situatie voor de komende 12 maanden op het bedrijf wordt door ondernemers ook sterk minder gunstig ingeschat. De index daalde maar liefst met 22 punten tot -23 punten. Door een sterk lagere verwachting van de opbrengstprijs en een toename van de kosten bij een lagere productie gingen de indexen van omzet (-24 punten) en winst (-35 punten) sterk omlaag. De &39;conjunctuurindex vooruitkijkend&39; is hiermee terug op het niveau van het derde kwartaal van 2022. Toen bedroeg de index -22 punten.
 
Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Sinds enkele weken is het mogelijk, om wanneer u een primair agrarische bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven