Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouders nog verder in mineur
11/11/2021

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het derde kwartaal van 2021 verder afgenomen. De index daalde sterk met bijna 12 punten en komt hiermee onder het nulpunt uit. De afname kwam door een sterk lagere stemmingsindex (-35 punten). Wel verwachten ondernemers voor de middellange termijn herstel (+12 punten). Uit beide indicatoren wordt de Agro Vertrouwensindex samengesteld.
Met een Agro Vertrouwensindex van -11 punten ligt het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij ver onder dat van de totale land- en tuinbouw en ook onder het langjarige gemiddelde van deze sector. Door deze sterk negatieve correctie is het ook gelijk de sector met het minste vertrouwen in de eigen onderneming. Hoewel dit een grote mutatie van kwartaal op kwartaal is, is dit niet geheel ongebruikelijk in deze sector. Het langlopende gemiddelde voor deze sector ligt tussen de 12 en 13 punten.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, daalde in het derde kwartaal sterk en lijkt een vrije val te ondergaan. De stemmingsindex stond in het eerste kwartaal van 2021 nog op 32 punten en had toen de hoogste index van de land- en tuinbouw. Het langlopend gemiddelde bedraagt in deze sector 14 punten en daar ligt de index nu met -21 punten dus sterk onder. 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn ondernemers sterk negatiever dan een kwartaal eerder (-31 punten). De index komt hiermee op -61 punten. Nog niet eerder was men zo negatief over de afgelopen 12 maanden. De daling komt vooral omdat de opbrengstprijzen sterk zijn gedaald. Deze index daalde met bijna 50 punten. Omdat ook de kosten nog toenamen en de productie lager was waren omzet en winst ook fors lager. 

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn ook gedaald. De index is nog maar net boven het nulpunt uitgekomen in dit derde kwartaal van 2021. Met een daling van ruim 8 punten zijn varkenshouders sterk verdeeld over de positie van hun eigen bedrijf voor over 2 tot 3 jaar.

Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden zijn ondernemers echter toch nog wat positiever dan een kwartaal geleden. De index steeg 8 punten maar is met -11 punten nog negatief. Dat betekent dat ondernemers met een pessimistische kijk op de komende 12 maanden nog altijd in de meerderheid zijn. Wel was er verbetering zichtbaar bij alle achterliggende indicatoren. De kosten waren hierop een uitzondering. Hiervan daalde de index, wat aangeeft dat men verwacht dat de kosten zullen gaan stijgen.

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page