Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Biologische bedrijven
     
Biologische bedrijven
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Biologische bedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Biologische bedrijven

Groeiend vertrouwen bij ondernemers van biologische bedrijven
4-6-2024

Het vertrouwen van ondernemers in de biologische sector is groeiende. In het eerste kwartaal van 2024 kwam de index uit op ruim 15 punten. Vorig jaar in dezelfde periode lag deze index op bijna 7 punten en is na een kleine terugslag in het derde kwartaal van 2023, elk volgende kwartaal met 5 punten gestegen.Met het aantal van 15 punten is de biologische sector ook de sector waar het vertrouwen in eigen bedrijf het hoogste is van alle onderzochte landbouwsectoren. Het eerste kwartaal van 2024 is Wageningen Economic Research gestart met deze gegevens te bundelen en als afzonderlijke subsector openbaar te maken, mede dankzij de financiële steun van ASR real estate.Om enigszins vergelijkingswaarde te hebben, zijn ook de vier eerdere kwartalen van het jaar 2023 uitgewerkt. De bedrijven in deze groep komen uit alle subsectoren van de land- en tuinbouw. Hierbij komt het grootste aandeel bedrijven uit de biologische melkveehouderij.

De biologische Agro Vertrouwensindex wordt samengesteld uit twee onderliggende indexen. Dit zijn de stemmingsindex, die ondernemers bevraagt over de huidige situatie in het bedrijf en de index die het vertrouwen meet over hoe ondernemers denken over de hun bedrijf voor over 2 à 3 jaar ofwel de middellange termijn.

De stemmingsindex van de biologische sector maakte in het eerste kwartaal een flinke sprong. De index steeg met 12,5 punt naar ruim 26 punten. Dit is net iets hoger dan de waarde die deze index een jaar geleden had. In de drie tussenliggende kwartalen lag deze index lager.
De indicator voor de verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar nam echter wat af. De index daalde met 2 punten tot een totaal van 5,5 punt. Desalniettemin is dit opvallend, omdat een positieve index bij andere sectoren dit kwartaal niet voorkomt. De index, die een jaar is teruggelegd voor deze ‘nieuwe’ sector in deze publicatie, was alleen in het eerste kwartaal van 2023 negatief.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden hebben de biologische bedrijven gemiddeld een negatief sentiment op hun bedrijfsvoering. De index ligt met -6 punten onder het nulpunt. Dit komt vooral omdat de kosten een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering. Ondanks een toename van 4 punten bleef hier de index sterk negatief -36 punten. Hoewel de opbrengstprijs nauwelijks bewoog ten opzichte van een kwartaal eerder, werd de productie en hiermee ook de omzet en winst wel sterk beter gewaardeerd. De conjunctuurindex terugkijkend kon hierdoor met 16 punten toenemen.

Voor de komende 12 maanden zijn ondernemers positief. De conjunctuurindex vooruitkijkend kwam door een toename van 5 punten net boven het nulpunt uit (1,5 punt). Vooral verwachten ondernemers een daling in de kosten en een toename in de productie. Ondanks dat de prijzen onveranderd blijven, zijn ondernemers toch voorzichtiger over de omzetverwachting ten opzichte van het vorige kwartaal. De winstverwachting ging wel omhoog. Hierdoor zijn alle onderliggende indicatoren positief, de kosten uitgezonderd.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven