Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Glastuinbouw

Enig herstel, maar vertrouwen glastuinder nog altijd negatief
11/8/2022

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2022 iets toegenomen. De index herstelde zich in dit derde kwartaal van 2022 ten opzichte van het vorige kwartaal licht: de index ging van -13 naar -8 punten. Op de varkenshouders na is de glastuinbouw ook de sector met het laagste vertrouwen van alle land- en tuinbouwsectoren. De stemmingsindex steeg ongeveer 5 punten ten opzichte van de vorige meting in het tweede kwartaal van 2022, waarbij deze op bijna 19 punten uitkomt. Ook de verwachting van ondernemers voor de middellange termijn (2 à 3 jaar) liet eenzelfde toename zien; van -33 naar -28 punten. De stemmingsindex en de verwachting voor de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex.
De Agro Vertrouwensindex van de glastuinbouw ligt met -8 punten ver onder de Agro Vertrouwensindex van de totale land- en tuinbouw, die op ongeveer 1 punt staat. Ook is de index aanzienlijk lager dan het langlopende gemiddelde van de glastuinbouw van 15 punten. 

Op zich is de huidige stemming op het bedrijf niet eens zo slecht en is die zelfs in het derde kwartaal nog wat gestegen. Door deze toename komt de stemmingsindex ook weer nagenoeg op niveau dat gebruikelijk is voor deze sector: 19 versus het langlopende gemiddelde van 20 punten. Overigens zijn er veel sectoren met dit gemiddelde. 

Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden zijn tuinders ronduit negatief gestemd. De conjunctuurindex terugkijkend is verder weggezakt tot ongeveer -31 punten en stond niet eerder zo laag. Vooral is het de productie die de index deze keer heeft doen dalen. De kosten die bij de vorige meting sterk van negatieve invloed waren op de bedrijfsvoering, lieten een klein beetje herstel zien, maar de index blijft op een zeer laag niveau. De andere onderliggende indicatoren voor deze index zoals opbrengstprijs, omzet en winst werden allemaal minder goed beoordeeld dan de vorige meting en blijven dan ook allemaal negatief. 

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) wederom sterk negatiever in dan bij de meting in het 2e kwartaal van 2022. De index herstelde wel iets met een opwaartse beweging van 5 punten tot -25. Glastuinders blijven hiermee echter de pessimistische sector voor de middellange termijn in de land- en tuinbouw. De huidige index ligt dan ook een stuk lager dan het langlopende gemiddelde van 9 punten voor deze sector.

Voor de kortere termijn blijven ondernemers in de glastuinbouw negatief gestemd. De index die ondernemers 12 maanden vooruit laat kijken, steeg wel. Dit keer met 7 punten tot -30 punten. De index ligt hiermee nog altijd lager dan het niveau gemeten rondom het uitbreken van de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020. Vooral verwacht men betere opbrengstprijzen te genereren, mede omdat de productie wat achter zal blijven. De verwachting is dat de kosten wat minder hoog zullen uitpakken waardoor omzet (veel) en winst (beperkt) zullen toenemen. Ondanks dat de meeste indicatoren wat beter werden beoordeeld dan een kwartaal geleden blijven de indexen allemaal negatief, de opbrengstprijs uitgezonderd.    Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page