Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinders kent negatieve correctie
4-6-2024

Het vertrouwen van glastuinbouwondernemers is in het eerste kwartaal van 2024 gedaald met 3 punten tot 7 punten. De vertrouwensindex van de glastuinbouw gaat schoksgewijs wel omhoog als de periode 2022 tot nu in ogenschouw wordt genomen. Het vertrouwen klimt met ‘ups en downs’ omhoog na een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2022 toen onder invloed van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland de energieprijzen sterk stegen. Met deze beperkte negatieve correctie blijft het langlopende gemiddelde van deze sector (13 punten) uit beeld.
De Agro Vertrouwensindex is samengesteld uit de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf kenschetst, en de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar.

De stemmingsindex is weer terug bij af. De vorige meting liet nog een stijging van de stemmingsindex zien van 4 punten. In de laatste meting zakte deze index weer 5 punten terug. Hierdoor komt de stemmingsindex in het eerste kwartaal van 2024 op 25 punten uit. Vergeleken met andere sectoren ligt de index ergens in de middenmoot. Ondanks de daling ligt de index nog wel enkele punten boven het langlopende gemiddelde van deze sector.

Ook de verwachting voor de middellange termijn nam, weliswaar beperkt, af. De index daalde naar bijna -9 punten (-1 punt). De sector heeft een grote verduurzamingsslag te maken. Niet iedereen is hier vermoedelijk gerust op of dat dit gaat lukken. Inmiddels is de index sinds de zomer van 2021 niet meer positief geweest en ligt die onder het langlopende gemiddelde van 6 punten.

Hoewel de stemming dus daalde werden de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) beter beoordeeld dan een kwartaal geleden. De index bleef ondanks deze stijging nog altijd negatief. De toename kwam omdat vooral de productie beter werd beoordeeld dan een kwartaal geleden. Door de lagere prijzen en anticipatie op het nieuwe normaal met betrekking tot de energievoorziening, kon de productie weer toenemen. De index steeg van -22 naar -16 punten.

De conjunctuur vooruitkijkend moest net als de middellangetermijnverwachting een negatieve correctie ondergaan. Men is voor de komende 12 maanden minder rooskleurig: de index daalde bijna 8 punten naar -9. Men verwacht vooral lagere opbrengstprijzen en een wat lagere productie waardoor omzet en winst afnemen.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven