Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij onderuit
7-3-2024

Het vertrouwen dat varkenshouders in hun onderneming hebben is sterk gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2023. In het vierde kwartaal daalde de Agro-Vertrouwensindex voor deze sector met bijna 9 punten tot een kleine 5 punten. De varkenscyclus blijkt nog springlevend; de index stond in het tweede kwartaal nog hoog met ruim 23 punten en drie kwartalen daarvoor stond de index op -11 punten. Al met al een sector waar het sentiment snel wisselt.
De Agro Vertrouwensindex wordt samengesteld uit de stemmingsindex en de index voor de middellange termijn van 2 à 3 jaar. De stemmingsindex laat de huidige stemming op het bedrijf optekenen. De index daalde hier tussen het derde en vierde kwartaal met ruim 7 punten tot een totaal van ruim 26 punten. Hoewel deze index dus dalende is bleef de stemming wel positief en bevindt zich, ten opzichte van andere sectoren in de land- en tuinbouw, in de middenmoot. Ondanks de daling ligt de index wel nog ruim boven de gemiddelde stemmingsindex voor deze sector.De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn daalden net als de stemmingsindex sterk. Deze index leverde 10 punten in om op een totaal van -13 uit te komen. Hiermee is de varkenshouderij, samen met de melkveehouderij, gelijk een van de negatiefste subsectoren in de land- en tuinbouw. Ook ligt de index sterk lager dan wat voor deze sector gebruikelijk is (9 punten).

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuur terugkijkend) was het nog niet zo slecht. Ook in het vierde kwartaal van 2023 werd het afgelopen jaar best als positief beoordeeld. Met een index van bijna 18 punten is het de enige sector die positief terugkijkt op deze periode. De index verbeterde ook nog een puntje tussen het derde en vierde kwartaal. Vooral waren volgens ondernemers de opbrengstprijzen beter.

De komende 12 maanden (conjunctuurindex vooruitkijkend) worden echter net als de middellange termijn minder positief ingeschat. Met een index van -23 punten (-1 punt) denken ondernemers dat er nog altijd mindere tijden aan zitten te komen. Varkenshouders zijn veruit de negatiefste subsector in het vierde kwartaal. De beperkte verandering, maar lage index, komt door de verwachte hogere kosten. Daartegenover wordt verwacht dat de productie stijgt en ook de opbrengstprijzen zullen toenemen. Hierdoor zal de omzet wel toenemen maar de winst wat verdampen. Bovengenoemde veranderingen houden de algemene conjunctuurindex vooruitkijkend nagenoeg in evenwicht (-1 punt).

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.

Aanmelden om mee te doen kan nu!
Het is nu mogelijk om, wanneer u een primair agrarisch bedrijf heeft, zich aan te melden voor deze enquête. Dat wordt u door ASR real estate, Wageningen Economic Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), warm aanbevolen. Ga naar de website van Wageningen Economic Research, uitvoerder van dit onderzoek, en vul uw gegevens hier in.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven