Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Kosten en opbrengsten veehouderij blijven stijgen

5-1-2023

In de veehouderijsectoren hebben forse schommelingen in kosten en opbrengsten wederom geleid tot grote bewegingen in de bedrijfsresultaten van november. Zo zorgt de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne, een belangrijke exporteur van granen, nog steeds voor fors hogere voerprijzen in vergelijking met een jaar eerder. Aan de opbrengstenzijde werden echter ook aanmerkelijk hogere prijzen voor melk, scharreleieren, vleeskuikens en in mindere mate vleesvarkens en slachtzeugen gerapporteerd.

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2022 uit op 31.300 euro. Het saldo lag hiermee 71% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 81% boven het langjarig gemiddelde voor deze maand. De melkprijs is van nog geen 35 euro begin 2021 gestegen naar 62 euro per 100 kg in november 2022. Daar staat tegenover dat de toegerekende kosten in november ook niet eerder zo hoog waren: deze lagen 43% boven het tienjaarsgemiddelde en zijn bijna verdrievoudigd in vergelijking met 2001.

Het saldo leghennen kwam in november 2022 fors hoger uit op ruim 110.000 euro per bedrijf. Dat is achtmaal hoger dan in november vorig jaar. Dit was vooral te danken aan de gunstige prijs van scharreleieren, die met 2,35 euro per kg in november ruim boven het prijsniveau lag van een jaar eerder. De contractprijs van vleeskuikens lag in november 39% hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het saldo vleeskuikens steeg, mede als gevolg van de hogere contractprijs, naar 42.200 euro per bedrijf. Het saldo lag hiermee ruim 70% boven het langjarig gemiddelde over 2012-2021.

Het saldo vleesvarkens lag in november 2022 hoger dan dezelfde maand in 2021. Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg het saldo met 2.400 euro tot 12.250 euro. Zowel de opbrengsten als de kosten lagen in november flink hoger dan een jaar eerder. De prijs van vleesvarkens steeg in november 2022 naar gemiddeld 1,84 euro per kg. Toch lag in november het voortschrijdend jaarsaldo 34 euro per vleesvarken per jaar onder het langjarig gemiddelde saldo van 70 euro.

In november 2022 lag het saldo van de zeugenhouderij 47.000 euro hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Dit doordat de opbrengsten meer zijn gestegen dan de kosten. Het saldo van 17.000 euro lag nog wel een kwart onder het langjarig gemiddelde van 2012-2021. In navolging van de hogere vleesvarkensprijs was ook de prijs van slachtzeugen in november aanzienlijk hoger dan vorig jaar en ligt 27% boven het langjarig gemiddelde. In november is het voortschrijdend jaarsaldo van de zeugenhouderij uitgekomen op 91 euro per zeug, tegen een langjarig gemiddelde van 504 euro per zeug.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
•      
•      
•      
Vleesvarkenshouderij: Saldo vleesvarkens zakt terug
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:
4-3-2024:
22-2-2024:
27-12-2023:
22-12-2023:
22-12-2023:
21-12-2023:
21-12-2023:

Meer nieuws