Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Wisselende saldi in de veehouderij maart 2024

1-5-2024

In maart 2024 vertoonden de maandsaldi van de veehouderij verschillende trends. Voor het melkveebedrijf lag het maandsaldo 4% onder dat van maart vorig jaar, maar het bleef 18% boven het langjarig gemiddelde. De saldo's van leghennenbedrijven daalden met 25% vergeleken met maart 2023, ondanks een stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023. De vleeskuikenhouderij ervoer een stijging van 15% tot 20% ten opzichte van de eerste maanden van 2024, dankzij licht dalende voerprijzen. Vleesvarkens zagen na een dip in januari en februari een lichte stijging, met een maandsaldo van 18.100 euro per bedrijf. Zeugenhouderijen bleven sterk, met een maandsaldo dat bijna 11.000 euro hoger was dan in maart 2023.

Melkvee
In maart 2024 bereikte het maandsaldo voor gestandaardiseerde melkveebedrijven 22.700 euro, wat een daling van 4% ten opzichte van maart vorig jaar vertegenwoordigt. De melkprijzen herstelden zich tot bijna 46 euro per 100 kg, wat 21% boven het tienjaarsgemiddelde ligt. Ondanks hogere toegerekende kosten, die 21% boven het gemiddelde lagen maar 11% lager waren dan in maart 2023, bleef het saldo robuust.

Leghennen
Voor leghennen was het maandsaldo in maart 2024 ongeveer 60.000 euro per bedrijf, een daling van 25% vergeleken met maart 2023 maar een verbetering ten opzichte van eerdere maanden in 2024. Hogere eierprijzen van 1,96 euro per kg en lagere voerkosten droegen bij aan de veerkracht van het saldo.

Vleeskuikens
Het maandsaldo voor vleeskuikens bedroeg bijna 27.000 euro per bedrijf in maart 2024, een stijging van ruim 15% tot 20% ten opzichte van de eerste maanden van het jaar. Deze sector blijft relatief stabiel met een saldo dat ruim 10% hoger lag dan in maart 2023, mede dankzij een daling van ongeveer 23% in de voerprijzen over het afgelopen jaar.

Vleesvarkens
In maart 2024 verbeterde het maandsaldo voor vleesvarkens naar 18.100 euro per bedrijf, een lichte stijging ten opzichte van de eerste twee maanden van het jaar. Dit saldo lag echter nog steeds onder het jaarlijkse gemiddelde van 2023. De opbrengsten en kosten voor voer toonden verbetering ten opzichte van de beginmaanden van het jaar.

Zeugen
De zeugenhouderij bleef sterk in maart 2024, met een maandsaldo van 122.300 euro per bedrijf. Dit was een aanzienlijke stijging ten opzichte van maart 2023, dankzij voortdurend hoge prijzen voor biggen en verminderde voerkosten. Het voortschrijdende jaarsaldo bereikte een uitzonderlijk hoog niveau.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen stijgt verder
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens neemt iets toe
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws