Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Update van resultaten staldierbedrijven

21-12-2023

Voor deze update zijn de voorlopige resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2022 bepaald. Alleen staldierbedrijven in de Zandregio zijn als categorie opgenomen in het LMM.

Mestgebruik
De totale fosfaatbemesting per ha is in 2022 (69 kg/ha) toegenomen (+4 kg/ha) ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de staldierbedrijven waarop het LMM is gericht, is gemiddeld circa 94% van de gebruikte stikstof afkomstig uit dierlijke mest. Kunstmest en overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt.

De totale stikstofbemesting per ha is in 2022 (259 kg/ha) toegenomen (+33 kg/ha) ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de staldierbedrijven in het LMM is gemiddeld circa 22% van de gebruikte stikstof afkomstig uit kunstmest en circa 78% uit dierlijke mest. Het stikstofkunstmestgebruik per ha in 2022 is hoger dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt.

Overige bedrijfskenmerken
Op staldierbedrijven in het LMM is de opslagcapaciteit voor mest in de periode 2006-2022 afgenomen tot gemiddeld circa 8,8 maanden. Dat is 0,3 maanden minder dan in 2006.

Beregening
Op staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, neemt het aandeel van de bedrijven dat beregent toe (18% in 2022 ten opzichte van 4% in 2021). De intensiteit van beregenen (uitgedrukt in millimeters) is in de periode 2010-2022, op 2018 na, het hoogst in 2022 met 102 mm.

Volgende update
Bij de eerstvolgende update, naar verwachting in augustus 2024, zullen de resultaten over de bedrijfsvoering in het jaar 2022 worden bepaald op basis van een complete set van bedrijfsgegevens.

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriƫntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws