Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Lager exportvolume en hogere prijzen leiden tot beperkte groei landbouwexport

4-3-2024

De Nederlandse export van landbouwgoederen (primaire, onbewerkte goederen en secundaire, bewerkte goederen) wordt voor 2023 geraamd op 123,8 miljard euro (figuur 1), dat is een beperkte groei (1,6%) ten opzichte van 2022. De Nederlandse landbouwimport nam in 2023 af met 3,3%, tot 83,9 miljard euro (figuur 1).


De licht toegenomen exportwaarde in 2023 is het resultaat van een lager exportvolume maar een sterkere stijging van de exportprijzen. Ook bij de import nam het volume af, een afname die sterker is dan de prijsstijging. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Landbouwexport van eigen bodem toegenomen.
De exportwaarde van Nederland is onder te verdelen naar goederen van Nederlandse makelij (82,1 mld. euro) en wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij (41,7 mld. euro). Circa twee derde van de export van landbouwgoederen is dus van Nederlandse makelij. De export van Nederlandse makelij steeg met 3,6% in waarde, terwijl de wederuitvoer met 2% daalde. Goederen van Nederlandse makelij komen van ‘eigen bodem’ of zijn producten die na invoer significant bewerkt zijn. Dit cijfer is dus ook een indicatie van het belang van de voedingsmiddelenindustrie in Nederland. Wederuitvoer is niet of licht bewerkte import die via Nederland doorgaat naar een derde land en geeft vooral zicht op de functie die Nederland heeft bij het opslaan van goederen, het verzamelen, en ‘just in time’ leveringen.
In de totale goederenexport is 52% van Nederlandse makelij en 48% wederuitvoer van buitenlandse makelij. Het handelsoverschot (exportwaarde-importwaarde) van Nederlandse landbouwgoederen bedroeg 39,9 miljard euro. De meeste landbouwexport gaat in 2023, net als in voorgaande jaren, naar onze buurlanden. Van de geraamde totale export gaat bijna een kwart naar Duitsland. Op de tweede plek staat België met 12%. Daarna volgen als belangrijkste afnemers Frankrijk (9%) en het Verenigd Koninkrijk (8%). In 2023 ging van de totale exportwaarde 71% naar EU-27 landen.

Zuivel en eieren belangrijkste exportproducten
Zuivel en eieren (12 miljard euro), sierteeltproducten (11,5 miljard euro), vlees (11,2 miljard euro), aardappelen en groenten (8,7 miljard euro) en dranken (8,1 miljard euro) zijn bij de export de belangrijkste goederengroepen. De top vijf is in 2023 goed voor bijna 42% van de totale exportwaarde in landbouwgoederen.

Buurlanden belangrijk voor import
Wat Nederland importeert komt in waarde gemeten voor 60,7% uit de EU-27 landen. Evenals bij de export zijn de buurlanden het belangrijkst. Het gaat om Duitsland (aandeel van 19%), België (bijna 14%) en Frankrijk (6%). China is minder belangrijk geworden als leverancier van landbouwproducten, de importwaarde nam met 24% af.
Het grootste aandeel van de Nederlandse import in 2023 bestaat uit natuurlijke vetten en oliën (7,8 miljard euro), fruit volgt met (7,6 miljard euro). Daarna volgen dranken (5,9 miljard euro), de overige landbouwgoederen zoals glycerol, rubber, hout, vetzuren (5,8 miljard euro) en zuivel en eieren (5,7 miljard euro). Samen zijn deze vijf productgroepen goed voor 39% van de totale importwaarde van landbouwgoederen.

Exportwaarde van landbouwgerelateerde goederen daalt
Voor 2023 wordt de export van landbouwgerelateerde goederen (of tertiaire landbouwexport) geraamd op 12,0 miljard euro, dat is 7% minder dan in 2022 (12,9 miljard euro). Deze afname komt door een sterke daling van de exportwaarde van meststoffen. Met name de prijs van kunstmest is gedaald. Zonder deze meststoffen als onderdeel van de landbouwgerelateerde goederen zou de exportwaarde voor deze groep producten met 6% zijn toegenomen. De export naar België (-24%) en Frankrijk (-18%) is daarom fors afgenomen. De import van landbouwgerelateerde goederen wordt met 5,7 miljard euro in 2023 ook 7% lager geraamd dan in 2022.

Toelichting: Landbouwexport
Wageningen University & Research, het CBS en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben, in lijn met internationale indelingen, bepaald welke goederen wel en niet onder de definitie van landbouwgoederen vallen. De landbouwgoederenhandel betreft hier de eerste 24 goederenhoofdstukken van de internationale handelsstatistieken plus een aantal landbouwgoederen uit overige hoofdstukken volgens de Gecombineerde Nomenclatuur coderingssystematiek (GN). Bij landbouwgoederen gaat het enerzijds om onbewerkte (primaire) agrarische producten zoals varkens, appels, bloemen, bloembollen en tomaten, en anderzijds om verwerkte (secundaire) producten zoals kaas, friet, chocolade, bier, tomatenketchup en vruchtensap. De hoofdstukken van de GN zijn ook leidend in de afbakening van de verschillende landbouwgoederen.
Landbouwgerelateerde (tertiaire) goederen, zoals landbouwmachines of meststoffen, vallen buiten de basisdefinitie van de landbouwexport, maar worden wel uitvoerig beschreven in de basispublicatie (zie bron).Aanvullende informatie bij dit bericht

Handel in agrarische goederen
•      
Landbouw gerelateerde goederen: De handel in landbouwgerelateerde goederen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Petra Berkhout
070 3358103
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws