Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
2015 goed jaar voor Nederlandse kottervisserij

1-4-2016

Voor de visserijsector is 2015 financieel en milieutechnisch een positief jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij is in 2015 ten opzichte van 2014 met 73% gestegen, van 28 miljoen naar 48 miljoen euro. Daarnaast neemt de uitstoot van CO2 in deze sector al geruime tijd fors af. In 1995 was dit 985 kiloton CO2 per jaar, in 2015 is dit afgenomen tot 237 kiloton per jaar. Deze cijfers en meer zijn vandaag gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Visserij in Cijfers van LEI Wageningen UR. 

De forse stijging van het nettoresultaat komt met name door hogere visprijzen en een lager brandstofverbruik in combinatie met lagere brandstofprijzen. De aanvoerprijzen van de belangrijkste soorten in de kottervisserij, tong en schol (platvis), stegen in 2015 met respectievelijk 11% (naar 10,82 euro per kg) en 19% (1,51 euro per kg). De brandstofprijzen daalden in het zelfde jaar met 28% naar gemiddeld 41 eurocent per liter. Het grootste deel van het nettoresultaat van de platvisvisserij werd gerealiseerd met pulstechniek. In de kottervisserij waren de afgelopen jaren rond de 280 kotters actief, waarvan op dit moment ongeveer 80 kotters gebruik maken van deze visserijmethode.

CO2-uitstoot
Per kilo aangevoerde vis is de CO2-uitstoot sinds 1995 afgenomen met 57%, van 7,57 kg CO2 naar 3,24 CO2 in 2014. De uitstoot van CO2 is gerelateerd aan het brandstofverbruik en de omvang van de benutte visbestanden. De afname van het brandstofverbruik heeft verschillende oorzaken, waaronder: krimp van de Nederlandse kottervloot, het verbod op motoren met meer dan 2.000 pk, innovaties in zuinigere vistuigen en schepen, verschuiving naar energiezuinigere visserijtechnieken als puls en twinrig, en veranderingen in ondernemersgedrag. 

Aanlandplicht
Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht gefaseerd ingevoerd voor de Nederlandse kottervisserij. In 2019 moet de vloot verplicht alle discards, ondermaats gequoteerde vis en maatse vis waarvoor geen quotum beschikbaar is, aan wal brengen. De aanlandplicht kan een forse stempel gaan drukken op de economische prestaties van de sector wanneer al de discards aan de wal moeten worden gebracht. De mogelijke uitzonderingen die de sector krijgt op de aanlandplicht, de mogelijkheden om de bijvangst te verminderen door innovaties door de sector en de effecten op de staat van de visbestanden, zullen bepalend zijn voor de economische positie in de komende jaren.
Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Energiegebruik en -kosten
•      
•      

Kosten
•      
Grote zeevisserij: Hogere kosten in 2022
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      

Opvarenden
•      
•      
•      
•      

Netto resultaat
•      
•      
•      
•      
•      

Leeftijd schepen
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Motorvermogen schepen
•      
•      
•      
•      
•      
Overige kleine zeevisserij: Overige kleine zeevisserij groeit licht
•      

Vaartuigen en aanvoer
•      
•      
•      
•      
•      

Arbeidsopbrengst
•      

Thuishavens
•      

Bedrijven en schepen
•      
•      

Inzet
•      

Vis- en schelpdieren
•      
Mosselcultuur: Mosselprijs daalt licht
•      

Aanvoer en besomming
•      
•      
•      
•      

Branchegegevens export
•      

Branchegegevens import
•      

Demersale vissoorten
•      

Pelagische vissoorten
•      

Quotahuur
•      

Herpes en oesterboorder
•      Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Andere recente nieuwsberichten
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:
4-3-2024:
22-2-2024:
27-12-2023:
22-12-2023:
22-12-2023:
21-12-2023:

Meer nieuws