Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Agro Vertrouwensindex continueert stijgende lijn

28-5-2019

De Agro Vertrouwensindex is in een meting over het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen. De index nam toe tot bijna 15 punten en is hiermee weer terug op het niveau van vorig jaar. Opvallend is de ontwikkeling in de varkenshouderij (+17 punten) en de pluimveehouderij (9 punten). Ondernemers in de opengrondstuinbouw en melkveehouders hebben iets minder vertrouwen in hun bedrijf gekregen. Het vertrouwen bij akkerbouwers is licht gestegen. Bij ondernemers in de melkveehouderij en bij de glastuinders was sprake van een stabilisatie van het vertrouwen in hun onderneming.

Vertrouwen varkenshouders niet eerder zo hoog
De varkenshouders hebben over het eerste kwartaal van 2019 het meeste vertrouwen in hun onderneming en was niet eerder zo hoog. Bovendien steeg zowel de huidige stemming op het bedrijf(stemmingsindex) als de index over de middellange termijn. Beide indexen vormen samen de Agro-vertrouwensindex. Het vertrouwen van de ondernemers in de intensieve veehouderij schommelt van kwartaal op kwartaal sterk.

Huidige stemming onder land- en tuinbouw ondernemers nagenoeg stabiel
De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het eerste kwartaal van 2019 afgenomen met 0,4 punt. Bij onderliggende sectoren is de mutatie groter. Zo steeg de index van de varkenshouderij met bijna 20 punten en die van akkerbouwers met ruim 11%. Terwijl die van opengrondstuinbouw-ondernemers en pluimveehouders (beide -4 punten) daalden. Bij de melkveehouders en glastuinbouwondernemers is de mutatie minder groot en neemt bij beide sectoren met bijna 1 punt toe.

Verwachte economische situatie over 2 à 3 jaar positiever
Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken boeren en tuinders in de land- en tuinbouw positiever. De index nam toe met ruim 3 punten. Dit gebeurde met name onder invloed van de intensieve veehouderij sectoren. De index van de varkenshouderij steeg met 15 punten en die van de pluimveehouderij met bijna 20 punten. Ook hier werd de stijging van de land- en tuinbouwindex geremd door de lagere verwachtingen bij akkerbouwers, melkveehouders en opengrondstuinbouwers. De daling bij deze sectoren bleef echter beperkt. De glastuinbouwers waren net iets positiever.
Ondernemers kijken nog altijd negatief terug op de 12 afgelopen maanden (conjunctuurindex, afgelopen 12 maanden). Wel verbeterde de index ten opzichte van de meting een kwartaal geleden. De totale land- en tuinbouwindex verbeterde (+4 punten) omdat de onderliggende factoren (productie, winst, omzet, opbrengstprijs) een stijging lieten zien. Alleen de kosten blijven volgens de ondernemers stabiel. Per saldo was de index -13 punten. Voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex, komende 12 maanden) is de mening van de ondernemers onveranderd. De index blijft negatief (-3 punten).


Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Vertrouwen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws