Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Feiten en cijfers rondom pluimveevlees en eieren

3-11-2020

In Nederland worden op 1800 bedrijven kippen gehouden. Deze pluimveebedrijven zijn een schakel in een keten met toeleverende en afnemende/verwerkende bedrijven voor pluimveevlees en eieren. De toegevoegde waarde van de totale keten is 1590 miljoen euro met een werkgelegenheid voor 22.500 personen. Dit zijn de belangrijkste economische indicatoren van de pluimveesector. Daarnaast is het belangrijk aspecten rondom dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid te kwantificeren. In twee factsheets (voor pluimveevlees en voor eieren) worden de huidige situatie en ook de recente ontwikkeling beschreven voor meerdere indicatoren: economische waarde, afzet, ammoniakemissie, uitstoot van fijnstof, mestproductie en afzet, houderijsystemen (dierenwelzijn), duurzame stallen, klimaat (CO2 voetafdruk) en voedselveiligheid (salmonella en antibiotica bij vleeskuikens).

Op verzoek van AVINED (brancheorganisatie pluimveesector) heeft Wageningen Economic Research de feiten en cijfers verzameld voor de sectoren pluimveevlees en eieren . Voor een aantal indicatoren op het terrein van dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid zijn voor een langere reeks van jaren cijfers verzameld en in deze factsheets in overzichtelijke figuren gepresenteerd. Alle cijfers zijn gebaseerd op data gepubliceerd door officiƫle instanties. Elk rapport heeft een lijst met bronvermelding per indicator.

De pluimveehouderij kenmerkt zich door de vele schakels die in een keten betrokken zijn bij de productie van pluimveevlees of eieren. De keten is een samenspel waarbij fokkerij, vermeerdering, broederij, pluimveehouder en verwerkende industrie samenwerken. Voor zowel de eier- als de pluimveevlees keten geldt dat in elke schakel afzet van dieren en producten naar buurlanden belangrijk is. De rapportages geven aan dat op de primaire bedrijven een omslag is gemaakt naar nieuwe houderijsystemen. Leghennen worden vooral gehouden in scharrelsystemen en vleeskuikens gehouden voor de Nederlandse markt betreffen langzaam groeiende rassen. De primaire bedrijven met vleeskuikens en leghennen hebben een zeer laag niveau van besmetting met Salmonella. De score ligt al jaren onder de EU-doelstelling. In de vleeskuikensector is tussen 2009 en 2019 het gebruik van antibiotica met 70% afgenomen. Voor het milieu is de uitstoot van ammoniak en fijnstof (PM10) van belang. De uitstoot van ammoniak en fijnstof is de laatste jaren iets afgenomen.

Aanvullende informatie bij dit berichtContactpersoon
Peter van Horne
0317-484645
 

Andere recente nieuwsberichten
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:
4-3-2024:
22-2-2024:
27-12-2023:

Meer nieuws