Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2021-2022 kent forse mutaties

19-12-2022

Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten in 2022 verschilt sterk van het niveau in 2021. Verschillen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met verschillen in productieomstandigheden en internationale marktontwikkelingen. In 2021 en 2022 komen daar de effecten van de coronapandemie en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne bij. In de veehouderij worden over de hele linie hogere opbrengstprijzen geraamd. In de teelt in de open grond is de prijsontwikkeling van de belangrijkste gewassen voor oogst 2022 met name in de akkerbouw positief. De fruitteelt zorgt met appels en peren voor een uitzondering. In de teelt onder glas wordt voor de belangrijkste bloemen en planten een gemiddeld lagere prijs ontvangen. Bij glasgroente is het beeld positief voor de belangrijkste groenten, met komkommers op een bijzonder hoog niveau. Wel liggen in alle sectoren de kosten voor inputs zoals voer, energie en kunstmest in 2022 op een beduidend hoger niveau. Dit wordt mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne die heeft geleid tot duurder graan voor veevoer. De sancties tegen Rusland op het gebied van het beperken van de gasimport leidden tot hogere gasprijzen. Prijsontwikkelingen van inputs, maar ook van de verkochte producten, zijn naast mutaties in fysieke productie doorslaggevend voor de inkomensontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Jaarprijzen per sector
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
22-2-2024:
27-12-2023:
22-12-2023:
22-12-2023:
21-12-2023:
21-12-2023:
21-12-2023:
18-12-2023:
18-12-2023:
18-12-2023:

Meer nieuws