Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Vertrouwen van boeren en tuinders iets omlaag

15-9-2023

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is in het tweede kwartaal van 2023 met 2 punten gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. De index verschoof van 7 punten naar 5 punten en ligt hiermee verder weg van het langlopende gemiddelde dat op bijna 12 punten staat. Een index van nul geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan.

Als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, geeft de Agro Vertrouwensindex, zoals wel vaker gebeurt, een divers beeld. Zo hebben varkenshouders, met een toename van ruim 8 punten en een Agrovertrouwensindex van 23 punten, veel vertrouwen in hun onderneming. Bij melkveehouders nam het vertrouwen toe (= 5 punten) maar met een Agro Vertrouwensindex van 5,5 punt ligt het vertrouwen bij deze ondernemers laag.
Bij glastuinbouwers herstelt het vertrouwen zich met vallen en opstaan. In het vierde kwartaal van 2022 steeg het vertrouwen met 10 punten, in het eerste kwartaal van 2023 nam het vertrouwen juist af met 7 punten en op basis van de laatste peiling stijgt de index nu met 14 punten. Met een Agro Vertrouwensindex van 10 punten ligt het nog wel onder het langlopende gemiddelde van 14 punten. Het vertrouwen van de pluimveehouderij veranderde nauwelijks ten opzichte van de vorige meeting en staat op een kleine 10 punten. De Agro Vertrouwensindex is nu al drie kwartalen nagenoeg onveranderd. Ondernemers in de opengrondstuinbouw zijn net iets minder positief over hun bedrijf dan in het eerste kwartaal van 2023 (-3 punten). Na een beperkte toename in het eerste kwartaal van 2023 noteerde de akkerbouwsector een Agro Vertrouwensindex van ruim 6 punten: een afname van bijna 2 punten. Met deze 6 punten ligt deze sector nog 3 punten onder het niveau dat in deze sector gebruikelijk is.

De stemmingsindex en de index van de verwachting voor de komende 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Verder vragen we ondernemers naar het afgelopen jaar en hun verwachting voor het aankomende jaar.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, is terug op het niveau van eind 2022. Het vorige kwartaal steeg de stemming in op land- en tuinbouwbedrijven nog met 2,8 punt maar nu daalde deze weer met nagenoeg hetzelfde aantal punten: 2,5. Deze index staat nu weer op 24 punten. De land- en tuinbouw als gehele sector is hiermee dus nog altijd relatief positief gestemd. De huidige index ligt ondanks deze beperkte daling nog boven het langlopende gemiddelde.

Ook over de stemming lopen de meningen in de verschillende sectoren uiteen. Vier van de zes sectoren kenden een negatieve correctie van de stemming. Bij twee sectoren nam die toe. Bij Pluimveehouders en opengrondstuinbouwbedrijven daalde de stemming het snelst, respectievelijk met bijna 6,5 punt en 7 punten. Bij akkerbouw (2 punten) en melkveehouderij (1 punt) daalde de stemming echter maar zeer beperkt. De stemming bij glastuinders nam toe met 8,5 punt. Varkenshouders zijn zeer content met de huidige situatie op het bedrijf. Met een toename van 17 punten ligt de stemmingsindex hier op 38 punten. Duidelijk is dat de varkenscyclus, die ook in de historie van deze stemmingsindex zichtbaar is, momenteel zich naar een piek begeeft. Andere stemmingsindexen van andere sectoren begeven zich ruim boven de 20 punten en liggen daarmee allemaal boven hun langjarige gemiddelde.

De verwachting voor de komende 2 à 3 jaar die boeren en tuinders hebben voor hun bedrijf is wederom iets naar beneden bijgesteld. De middellange termijnverwachting, uitgedrukt in deze index, daalde met ruim 1 punt naar -10,5. De daling is hiermee nagenoeg even sterk als in het eerste kwartaal van 2023. De grootste verschillen waren er in de sectoren glastuinbouw en melkveehouderij. Bij deze twee sectoren verwacht men een sterke verbetering van hun bedrijfsvoering op de middellange termijn. De index in de glastuinbouw nam toe met 18 punten tot -5 punten. Bij melkveehouders bleef de toename op 9 punten steken. Net als bij glastuinders blijft ook hier de verwachting nog wel negatief; -13 punten. Melkveehouders zijn nog altijd het meest pessimistische van de zes subsectoren in de land- en tuinbouw. Pluimveehouders hebben door een toename van ruim 3 punten nu de hoogste index. Maar nog altijd hebben meer ondernemers een negatieve gedachte bij hun bedrijfsvoering voor de middellange termijn dan een positieve.Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Vertrouwen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws