Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Voedsel-Economisch Bericht > Nieuws
         
Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven in 2020 licht gestegen

7-4-2022

De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2020 3,7 mln. euro. Dit was ruim 120.000 euro meer dan een jaar eerder. De langlopende schulden liepen op tot gemiddeld 880.000 euro per bedrijf. Het eigen vermogen nam licht toe tot meer dan 2,6 mln. euro per bedrijf in 2020. Gemiddeld lag de solvabiliteit op de land- en tuinbouwbedrijven op 73%. Binnen de land- en tuinbouw is de gemiddelde balanswaarde met circa 4,5 mln. euro het hoogst op de melkvee- en akkerbouwbedrijven.
Van de land- en tuinbouwbedrijven investeerden de glastuinbouw- en vleeskuikenbedrijven gemiddeld het meest in 2020, namelijk ruim 200.000 euro per bedrijf.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Bezittingen en schulden
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Investeringen
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
4-3-2024:
21-9-2023:
13-9-2023:
15-5-2023:
24-1-2023:
19-9-2022:
7-4-2022:
26-1-2022:
1-11-2021:
22-9-2021:

Meer nieuws