Veelgestelde vragen

Laatste update: 20 maart 2023

Welke data en informatie zijn te vinden op deze website?
Deze website bestaat uit een dashboard met een cijfermatig overzicht en visualisaties van relevante beschikbare feiten en cijfers over de land- en tuinbouw en duurzaamheidsprestaties in Noord-Holland, voor iedere geïnteresseerde. Naast de stand van zaken rond de sectoren, bevat de website ook indicatoren die weergeven hoe het staat met de voortgang van de uitvoering van het beleid. Op de websites zijn kerncijfers te vinden en worden deze cijfers verder geduid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de databron.


Waarom deze website?
Het doel van deze website is om betrouwbare informatie op een toegankelijke manier aan te bieden aan iedereen die geïnteresseerd is in de stand van zaken van indicatoren voor de land- en tuinbouw in de provincie Noord-Holland. Naast allerlei feiten en cijfers over de land- en tuinbouw in de provincie Noord-Holland, bevat deze website ook gegevens die iets zeggen over de resultaten van het beleid. Het gaat dus niet om het ontwikkelen van nieuwe data, maar om het zo goed mogelijk ontsluiten van bestaande informatie.


Voor wie is deze website interessant?
De website biedt een ideale loketfunctie voor beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden die snel inzicht willen krijgen in informatie over, en analyses van, de verschillende beleidsterreinen. De website wil voorzien in de behoefte van verschillende doelgroepen, door feiten en cijfers die vaak over verschillende websites of andere publicaties verspreid zijn, op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen.


Wat is de meerwaarde van deze website ten opzichte van andere websites?
Deze website brengt relevante feiten en cijfers over de land- en tuinbouw in Noord-Holland overzichtelijk bij elkaar. De meerwaarde zit in de snelheid waarmee informatie te vinden is. We benadrukken echter dat andere bestaande databestanden niet overbodig zijn; de website legt hier verbindingen mee om de toegang tot bestaande informatie te faciliteren.


Wie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website?
Deze website is ontwikkeld door Wageningen Economic Research, onderdeel van Wageningen University & Research, in opdracht van de provincie Noord-Holland.


Wie bepaalt de inhoud van de website?
De provincie Noord-Holland en Wageningen Economic Research besluiten gezamenlijk over de indicatoren die op de website moeten komen. Het kennisinstituut Wageningen Economic Research maakt de informatie vervolgens via de website toegankelijk.


Kan een indicator van de website worden verwijderd?
Een indicator komt te vervallen als de data voor de betreffende indicator verouderd zijn en niet meer worden ge-updatet.


Wie verzorgt de hosting van de website?
De hosting van deze website vindt plaats bij Wageningen Economic Research.


Wie zorgt voor het onderhoud van de gegevens?
Het onderhoud van de gegevens op deze website volgt de beschikbaarheid van de gegevens. De provincie Noord-Holland is hierin financier en Wageningen Economic Research verzorgt de updates en duiding van data.


Is er een app van deze website?
Nee, er is geen aparte app. De website is zo ontwikkeld dat deze goed leesbaar is vanaf smartphone of tablet. Bij regulier gebruik van de website kan deze als icoon op het startscherm worden geplaatst.