Voedselvisie

Samen voor duurzaam voedsel

De Voedselvisie Noord-Holland beschrijft kansen en uitdagingen in het verduurzamen van het voedselsysteem en de ambities van de provincie tot 2030. De provincie Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Een voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem en het milieu. Het voedselsysteem is best complex. Iedere schakel in het voedselsysteem kent haar eigen kansen en uitdagingen. Wanneer alle schakels in de keten meebewegen kunnen we een duurzamer voedselsysteem bereiken. Deze beweging stimuleert de provincie op verschillende manieren. Op het platform ‘Boer & Business in Balans’ staan inspirerende projecten en activiteiten die laten zien wat er al gebeurt. Op de website Agrifood Noord-Holland wordt de voortgang op de doelen van de Voedselvisie gevolgd en toegelicht.

Beleidseffecten

In de Voedselvisie staan drie doelen op het niveau van beleidseffecten. De pijlers zijn Natuurinclusieve Landbouw, Kringlooplandbouw en Korte Ketens.

Maatschappelijke impact

De Voedselvisie benoemt vier thema's op het niveau van maatschappelijke impact: ecologische -, economische-, ruimtelijke- en sociale impact. Een goede balans tussen de vier is het streven.

Prestaties en activiteiten

De Voedselvisie benoemt activiteiten, prestaties en leereffecten op beleidsinstrumenten.