Sectoren

Op deze website zijn feiten en cijfers over de Noord-Hollandse land- en tuinbouw te vinden. Deze informatie is onderverdeeld naar herkenbare primaire land- en tuinbouwsectoren binnen de Noord-Holland. Voor elke sector zijn de prestaties van de Noord-Hollandse land- en tuinbouwbedrijven in beeld gebracht.