Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Gemiddeld bedrijfsresultaat bosbouw in 2019 negatief

10/6/2021

Het gemiddeld reëel bedrijfsresultaat van particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha) laat over de lange termijn (1975-2019) een positieve trend zien met pieken en dalen. In de periode 1975-1990 was het gemiddelde resultaat 32 euro per ha negatief, terwijl tussen 2006 en 2019 een
gemiddeld positief resultaat werd geboekt van 34 euro per ha bos. In de laatste periode is 2019 het jaar met het slechtste resultaat. De particuliere bosbedrijven sloten 2019 af met een negatief bedrijfsresultaat (opbrengsten minus kosten) van gemiddeld min 10 euro per ha bos. Dat is 32 euro minder dan het resultaat van 2018 door lagere opbrengsten (-9%) en hogere kosten (+2%). De opbrengsten-kostenverhouding kwam in 2019 uit op 97%, tegen 108% in 2018. Het gemiddelde inkomen uit het bosbedrijf - het bedrijfsresultaat plus de berekende arbeidsvergoeding (in hoofdzaak van de eigenaar) - kwam in 2019 uit op 3 euro per ha per bos, tegen 35 euro per ha in 2019. De inbreng van de eigen arbeid (per ha) van de boseigenaar is vrij klein en daarmee ook de bijdrage aan het inkomen. De hiervoor in rekening gebrachte bedragen lagen in de afgelopen vijf jaar tussen de 5% à 6% van de totale kosten.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Rentabiliteit
•      Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
5/5/2022:
5/5/2022:
4/26/2022:
4/21/2022:
4/7/2022:
3/30/2022:
3/30/2022:
3/17/2022:
3/2/2022:
3/1/2022:

Meer nieuws