Oppervlakte pot- en perkplantenteelt

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In Noord-Holland is in 2022 op ruim 200 ha pot- en perkplanten geteeld

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-Landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn opgenomen in de Landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland is in 2022 op ruim 200 ha pot- en perkplanten geteeld. De oppervlakte pot- en perkplanten is redelijk stabiel sinds het jaar 2000.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

Ruim de helft van het areaal pot- en perkplantenteelt in Noord-Holland bestaat in 2022 uit potplanten voor het blad (groene planten).