Melkveehouderij

De sector melkveehouderij behoort samen met de akkerbouw tot de meest grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw. De sector maakt ook deel uit van de sectoren die onder de Voedselvisie van Noord-Holland vallen.