Arbeidsinzet op vollegrondsgroentenbedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Op vollegrondsgroentenbedrijven leveren gezinsarbeidskrachten in 2022 ongeveer 30% van de totale arbeidsinzet

Deze indicator toont de arbeidsinzet op vollegrondsgroentenbedrijven. Arbeid wordt geleverd door de ondernemer en het gezin (gezinsarbeidskrachten) en door vreemd personeel (niet-gezinsarbeidskrachten). De arbeidsinzet wordt gemeten in arbeidsjaareenheden (aje). Een arbeidskracht die 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als 1 arbeidsjaareenheid. Een arbeidskracht die minder dan 2.000 uur werkt, wordt naar rato van het aantal gewerkte uren omgerekend naar arbeidsjaareenheden. Ook bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV) worden de uren die door de ondernemer zijn gemaakt, meegerekend als gezinsarbeid. Loonwerk wordt niet meegerekend in de arbeidsinzet.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De arbeidsinzet op vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland schommelt in de periode 2000 - 2022 tussen minimaal 658 en maximaal 925 aje.

Gezinsrelatie

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel van de inzet van gezinsarbeidskrachten op vollegrondsgroentenbedrijven in Noord-Holland daalt van bijna circa 60% in 2000 naar bijna 30% in 2022.

Arbeidsinzet per ha

Grafiek wordt geladen...

De arbeidsproductiviteit (ha per aje) op vollegrondsgroentenbedrijven is in Noord-Holland hoger dan in de rest van Nederland.

De werkgelegenheid op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven in Noord-Holland bedroeg in 2022 circa 845 arbeidsjaareenheden (aje). Twee derde van deze arbeidsinzet werd geleverd door betaalde arbeidskrachten en het overige deel door de ondernemer en het gezin. De arbeidsproductiviteit op de vollegrondsgroentenbedrijven gemeten in hectare cultuurgrond per aje is in Noord-Holland hoger dan in de rest van Nederland. De reden hiervoor is het grote aandeel koolgewassen in het bouwplan. Deze groenten vergen een lagere arbeidsinzet per ha dan gewassen als aardbeien, asperges en prei die in andere provincies veel geteeld worden.