Bedrijven met biologische glastuinbouw

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 12 bedrijven met biologische glastuinbouwgewassen

Deze indicator toont het aantal bedrijven met biologische tuinbouw onder glas in Noord-Holland en een vergelijking van het aandeel van telers van biologische gewassen onder glas in het totaal aantal telers van glastuinbouwgewassen, zowel voor Noord-Holland als voor de rest van Nederland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

Het aantal bedrijven met biologische teelt van glastuinbouwgewassen is beperkt en daalt sinds 2019 tot 12 bedrijven in 2022, hiervan zijn 8 bedrijven een gespecaliseerd glastuinbouwbedrijf.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland is in 2022 het aandeel bedrijven met biologische tuinbouw onder glas 3%. Dat is iets lager dan in de rest van Nederland.