Bedrijven met glastuinbouw

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In 2022 zijn er in Noord-Holland 394 bedrijven met glastuinbouw

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer dat is opgenomen in de CBS-Landbouwtelling en gewassen onder glas teelt. Het gaat daarbij om bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van minimaal € 3.000. De SO van de bedrijven wordt normatief berekend aan de hand van de opgegeven aantallen dieren (peildatum 1 april) en de gewasoppervlakten (peildatum 15 mei). De afbakening van de bedrijven in de Landbouwtelling is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd. Een grote verandering vond plaats in 2016. Vanaf toen zijn alleen nog bedrijven meegenomen die in het handelsregister staan ingeschreven met een agrarische activiteit (SBI). In de Landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. De gegevens van die bedrijven zijn door CBS geschat.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

In 2022 zijn er 394 bedrijven met glastuinbouw in Noord-Holland. Dat zijn ruim 1.000 bedrijven minder dan aan het begin van deze eeuw. Bijna driekwart van deze bedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven.

Specialisatiegraad

Grafiek wordt geladen...

In 2022 bevindt meer dan 95% van de tuinbouw onder glas in Noord-Holland zich op gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven. Van de bedrijven met glastuinbouw zijn er in 2022 bijna driekwart gespecialiseerd glastuinbouwbedrijf.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De meeste bedrijven met glastuinbouw bevinden zich in de gemeenten Medemblik, Uithoorn en Haarlemmermeer.