Biologisch gehouden dieren

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Vooral toename in biologisch gehouden leghennen in Noord-Holland sinds 2016

Deze indicator geeft het aantal biologisch gehouden dieren weer in Noord-Holland op basis van de Landbouwtelling.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland zijn in 2022 ruim 3.800 biologische melkkoeien. Het aantal biologisch gehouden vleeskuikens is de laatste jaren teruggelopen, terwijl het aantal biologische leghennen toe is genomen.