Biologische bedrijven

Laatste update: 8 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

In Noord-Holland is in 2022 4% van de land- en tuinbouwbedrijven biologisch

De indicator toont het aandeel van biologische gewassen, dieren en bedrijven als percentage van de totale oppervlakte en het totale aantal dieren en bedrijven in Noord-Holland. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit de CBS-Landbouwtelling.

Bedrijven

Grafiek wordt geladen...

De afgelopen jaren zijn er ongeveer 130 biologische bedrijven gevestigd in Noord-Holland. Het merendeel van deze bedrijven zijn gespecialiseerde melkveebedrijven (39% in 2022). Akkerbouw- en graasdierbedrijven hebben ook een relatief groot aandeel in het totale aantal biologische bedrijven.

Gewassen

Grafiek wordt geladen...

In Noord-Holland is in 2022 iets meer dan 5% van het areaal cultuurgrond biologisch. Dit aandeel neemt jaarlijks toe. Het aandeel bedrijven dat op biologische wijze gewassen teelt ligt op 4%.

Vee

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel biologisch gehouden dieren in Noord-Holland neemt toe. Varkens worden relatief het meest biologisch gehouden, bijna 12% in 2022.

Veebedrijven

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel bedrijven met biologisch gehouden pluimvee neemt in 2022 af en het aandeel bedrijven met biologisch gehouden graasdieren en varkens neemt toe.

Zowel het aandeel van het areaal biologische gewassen als het aandeel biologisch gehouden dieren neemt in Noord-Holland toe. Binnen de biologische sector zijn de meeste bedrijven een melkveehouderijbedrijf.